มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิส์ (องค์การมหาชน)


22 ธันวาคม 2560
1234

อาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิส์ (องค์การมหาชน)  โดยมีนายเมฆินทร์ วรศาสตร์ และ นางสาวพิมลักษณ์ กลางวิชิต จากส่วนต้นแบบนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง บทบาทหน้าที่ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กับการสร้างนวัตกรรมสู่ Thailand 4.0 ณ ห้องประชุม 1601 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ซอยรางน้ำ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1543623919040577