มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิส์ (องค์การมหาชน)


22 December 2560
1598

อาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิส์ (องค์การมหาชน)  โดยมีนายเมฆินทร์ วรศาสตร์ และ นางสาวพิมลักษณ์ กลางวิชิต จากส่วนต้นแบบนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง บทบาทหน้าที่ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กับการสร้างนวัตกรรมสู่ Thailand 4.0 ณ ห้องประชุม 1601 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ซอยรางน้ำ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1543623919040577

เอกสารแนบ

1

img_dde2ff900335cf2eac009015f165ee70

1 ครั้ง
2

img_c5983f6c0bebec7366e872c929de302d

0 ครั้ง
3

img_9c7743b214096f61962cbccb1a1c6cc2

0 ครั้ง
4

img_779037a3761a5bd2f2ae88b5daeb2878

0 ครั้ง
5

img_497cf4c981f2655b80aaec0320d843f1

0 ครั้ง
6

img_4fcb9affef26d5334b7228d2b2da0509

0 ครั้ง
7

img_a4c4c7b5168e9e89751fc9be0aa7fe97

0 ครั้ง
8

img_6c079e012f369d274780db6180667d74

0 ครั้ง
9

img_96a15b65b3f713653e4deb1a89d8e28d

1 ครั้ง
10

img_2b0c4fe8e8b25e5060aaeea57b49b460

0 ครั้ง
11

img_1f18fce55f8bf5a54310de913a779bd0

1 ครั้ง
12

img_8a48359b292fdf53eb116e3d21ee9d2f

0 ครั้ง
13

img_f7a9b1f27c3474505a32900c8f9981b1

1 ครั้ง