EGA ร่วมออกบูธ “ภาษีไปไหน” ภายในงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมภาครัฐ 4.0


12 December 2560
1217

เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ร่วมออกบูธ “ภาษีไปไหน” ภายในงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมภาครัฐ 4.0 นำเสนอการบริการของหน่วยงานรัฐที่ใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ณ Central Court ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

โดยงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 2 นั้นจัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนชน และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐโดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้สนับสนุนให้หน่วยงานพัฒนานวัตกรรมของตนเอง แล้วเชิดชูเกียรติด้วยการมอบรางวัลเลิศรัฐ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยได้คิดนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการยกระดับบริการภาครัฐจะก้าวไกลและเป็นที่ยอมรับในระดับในระดับสากล

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1534215323314770

เอกสารแนบ

1

img_3f312c082547716e3608afa0c419ee5d

0 ครั้ง
2

img_88175f6b8f86ecb2eb3e54efe4964812

0 ครั้ง
3

img_9b1b2b6a9938ed3a86962334865f08ed

0 ครั้ง
4

img_d367dabd88ac51799d0f92206b95ae46

0 ครั้ง
5

img_ba524a0f36488f8f5d8b89d40fbeecc4

0 ครั้ง
6

img_b747772ae82c195f88f3dbca56317757

0 ครั้ง
7

img_fb8a3a796e6e3aeedcca77aa34edbfa0

0 ครั้ง
8

img_315b454dad60b40cc1c63be0ad2371bf

0 ครั้ง
9

img_b5a5e64b37d84d2042d7f9e526b609ad

0 ครั้ง
10

img_781e5d29e7622e603275c87f34dba085

0 ครั้ง
11

img_ffa0d4262248f39ec6ad78e4e10c8adb

0 ครั้ง
12

img_a408bd1a3e7ec028f1761b757714c313

0 ครั้ง
13

img_d8b3c1e018081454659de1cf187db4c3

0 ครั้ง
14

img_e552b771d4ca50ccd362af7a50391d10

0 ครั้ง
15

img_b7eb2c8d49e4b5509fd6818d8e2f15d3

0 ครั้ง