EGA ร่วมออกบูธ “ภาษีไปไหน” ภายในงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมภาครัฐ 4.0


12 ธันวาคม 2560
1234

เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ร่วมออกบูธ “ภาษีไปไหน” ภายในงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมภาครัฐ 4.0 นำเสนอการบริการของหน่วยงานรัฐที่ใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ณ Central Court ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

โดยงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 2 นั้นจัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนชน และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐโดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้สนับสนุนให้หน่วยงานพัฒนานวัตกรรมของตนเอง แล้วเชิดชูเกียรติด้วยการมอบรางวัลเลิศรัฐ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยได้คิดนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการยกระดับบริการภาครัฐจะก้าวไกลและเป็นที่ยอมรับในระดับในระดับสากล

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1534215323314770

เอกสารแนบ