สัมมนา เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล


7 ธันวาคม 2560
1234

นายณัฐวรรธน์ สุขวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา  “เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล” เมื่อวันที่ 7–8 ธันวาคม 2560 ณ อาคารสโมสร ชั้น 2 สถาบันวิชาการ ทีโอที (TOT Academy) ถนนงามวงค์วาน ซึ่งมีหน่วยงานจากสำนักงานจังหวัด กลุ่มงานสื่อสารจังหวัด 76 จังหวัดเข้าร่วมงานสัมมนา ประมาณ 150 ท่าน

การจัดงานสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการบูรณาการและการเชื่อมโยงภาครัฐเพื่อการเปลี่ยนถ่ายไปสู่รัฐบาลดิจิทัล สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานและการบริหารงานภายใต้ยุคดิจิทัล และให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทราบถึงทิศทางในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป 
 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1529018750501094

เอกสารแนบ