สัมมนา เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล


7 December 2560
1173

นายณัฐวรรธน์ สุขวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา  “เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล” เมื่อวันที่ 7–8 ธันวาคม 2560 ณ อาคารสโมสร ชั้น 2 สถาบันวิชาการ ทีโอที (TOT Academy) ถนนงามวงค์วาน ซึ่งมีหน่วยงานจากสำนักงานจังหวัด กลุ่มงานสื่อสารจังหวัด 76 จังหวัดเข้าร่วมงานสัมมนา ประมาณ 150 ท่าน

การจัดงานสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการบูรณาการและการเชื่อมโยงภาครัฐเพื่อการเปลี่ยนถ่ายไปสู่รัฐบาลดิจิทัล สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานและการบริหารงานภายใต้ยุคดิจิทัล และให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทราบถึงทิศทางในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป 
 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1529018750501094

เอกสารแนบ

1

img_f9a32f8edd4f4cd04d5d4cf1558fd885

1 ครั้ง
2

img_50a67b56f4d38c8691ba6ed0646e3347

0 ครั้ง
3

img_01ac5a8db132ffe6b651ef7e6232a62d

0 ครั้ง
4

img_c9f1679f116b625d5ed26fc705d4455a

0 ครั้ง
5

img_d6bd7fbc71efafbf4dc0c8c8a9812396

0 ครั้ง
6

img_9e75964b2a41bfb59d3a2ec72483d470

0 ครั้ง
7

img_d0232e341f654a8e492624b12238d2fa

0 ครั้ง
8

img_04f80e120b2f56759b733aa80d65ff53

0 ครั้ง
9

img_fbab2c3d101e56c5d89191980293008b

0 ครั้ง
10

img_26b4587e7b444c7f59f23b0253b74205

0 ครั้ง
11

img_32f54c8a1fae74a387194a361ec7963f

0 ครั้ง
12

img_fc8a040669bcf32ea6b4614356d6066d

0 ครั้ง
13

img_9475375c049c237af55eb6e8b7a342e7

0 ครั้ง
14

img_3ada0334daeab4f8175aa2b32a2b43e4

0 ครั้ง
15

img_71c92e715d05d1b96614ee01664f655f

0 ครั้ง
16

img_14df9c05a15cd89ce49f647159cce75a

0 ครั้ง
17

img_2e4dfe97e55a3d6dbaa40140d9bde8c6

0 ครั้ง
18

img_c52826aaf6efc00e3de7d33103b5f932

0 ครั้ง
19

img_bb35fc4b54c59cd15194c9b6ebc60653

0 ครั้ง
20

img_8a52621123a1666e24871179d63af58f

0 ครั้ง
21

img_490e9e2f6284f0659946928708e83618

0 ครั้ง
22

img_b51e8530f629ce28e66c0c3249b18926

0 ครั้ง
23

img_13c291182c5241ece3e10feb03e70835

0 ครั้ง
24

img_7bda1d6f1c8d2b9ff6fc9b4b47274a3d

0 ครั้ง
25

img_0d239d2f444a5271f341d9ac0b5e219f

0 ครั้ง
26

img_c1cac1e88e198c18186f67de3639a69b

0 ครั้ง
27

img_c50a724056600deb970a7866b61cfb23

0 ครั้ง
28

img_23ce8c3cf4378a959247725ebf20356a

0 ครั้ง
29

img_200a25df8f7a44dd4f260bfbf2f5dbd0

0 ครั้ง
30

img_a3fa78139a2c5c8d779882fe0fc67df5

0 ครั้ง
31

img_fa144e6235e4e595fd3c1bbb3b9dfc10

0 ครั้ง
32

img_70b9d405f490aac4883156719e43b9d5

0 ครั้ง
33

img_dfb942294a16c2d6d151a151556d1d9c

0 ครั้ง
34

img_9b3dbdfd71d26bfdc43f4ba4bd99d85f

0 ครั้ง
35

img_b6eb0d156774a89205090e84b8ea513f

0 ครั้ง
36

img_8df1054251d9f364a46eecfadf951b28

0 ครั้ง
37

img_164c7b52ab797bb83e9f5b529b79926a

0 ครั้ง
38

img_c6b0eeeaa3fe691fb420be258b672231

0 ครั้ง
39

img_35930c2beeafd296f7cd56b7c8eac161

0 ครั้ง
40

img_04ed43ce60ad716923ec88725eccd8d9

0 ครั้ง
41

img_9db5dbd1dedb40966c5a8ace070b4d7a

0 ครั้ง
42

img_2480a847a80219e0ac552dcf7aa3a473

0 ครั้ง
43

img_b3ea69152be696de116548ec88ffe20a

0 ครั้ง
44

img_9f8344284e78318cc5f6f0f629957a44

0 ครั้ง
45

img_611e24069155236c3552a7e90fd9f3e4

0 ครั้ง
46

img_571e5133655f90452ea8fa11b27ae863

0 ครั้ง
47

img_dcc71e71685918270bb08411d84f0fd5

0 ครั้ง
48

img_a888fdb2aa967ef66adc10a12c6e8c0c

0 ครั้ง
49

img_8590455e9d5df051123412af4e8454a3

0 ครั้ง
50

img_5b912cda2d66f3f4094f18f1cc4c8e5d

0 ครั้ง
51

img_220d6faf8d1d10d921cb6e178448b0ac

0 ครั้ง
52

img_7f9c325f1e6c69794c838135be690311

0 ครั้ง