EGA นำตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ติดตั้งและให้บริการ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ สาขาเซนทรัลแจ้งวัฒนะ


4 December 2560
1511

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) นำตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ติดตั้งและให้บริการ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ 

ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) เป็นการพัฒนาศูนย์ราชการสะดวกทั่วประเทศ ตามแนวทางประชารัฐ และนับเป็นก้าวย่างสำคัญที่จะเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของภาคราชการในการให้บริการ แบบเชิงรุก ในแนวทางความร่วมมือแบบประชารัฐตามนโยบายรัฐบาล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

โดยเปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 10.30 – 18.30 น. มีบริการต่างๆ เช่น งานบริการทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน งานรับชำระค่าสาธารณูปโภค งานบริการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชน งานบริการด้านแรงงาน และการรับแจ้งปัญหาต่างๆ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1526007657468870

เอกสารแนบ

1

img_caaa05fb412756fa33298f6e33ec8274

0 ครั้ง
2

img_8d3010523ba6b610441339fa4ae6a5df

0 ครั้ง
3

img_7436866771a8564ca8c0ef26fc9cd22c

0 ครั้ง
4

img_036fc4456d1f863ec31307c603cbceda

0 ครั้ง
5

img_c6936f7cb059aae2d371f018e4c00c20

0 ครั้ง
6

img_6e5ae2f1c0e12cc051be4e2e06da6919

0 ครั้ง
7

img_3125c171d365091cb4b8f23ee74adfa0

0 ครั้ง
8

img_238f1c5a6b2e4416604160a41018ef22

0 ครั้ง
9

img_3f9cb7aabbf156a2a9600fd535b532bd

0 ครั้ง
10

img_837865af70f56667e308a0ca868c7d74

0 ครั้ง
11

img_59033bf05b252fdc3ab89df3d5ce6dbf

0 ครั้ง
12

img_ba93b75da8ea1bf089b8da3d93ae6b9f

0 ครั้ง
13

img_6917f0f61b58e53034dde2a6a925864f

0 ครั้ง
14

img_c7f892cc44256e3d576113fa85fdbed4

0 ครั้ง
15

img_ab0f84936a59034ce89da45618dd7fa9

0 ครั้ง
16

img_4dece3ec7d0b935e0af3ef4101ce9131

0 ครั้ง
17

img_d2d83e3a90036fff4303302d6dfbf967

0 ครั้ง
18

img_917fef0f7b4c05f530d5b1ac03911046

0 ครั้ง
19

img_e613cd89e56a1c4c8a26b55ab5820c8e

0 ครั้ง
20

img_ee89a39a0db052058d27dad40a8b7752

0 ครั้ง
21

img_ed3697111f3fd37c1d4cf793c58fc576

0 ครั้ง