EGA นำตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ติดตั้งและให้บริการ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ สาขาเซนทรัลแจ้งวัฒนะ


4 ธันวาคม 2560
1234

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) นำตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ติดตั้งและให้บริการ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ 

ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) เป็นการพัฒนาศูนย์ราชการสะดวกทั่วประเทศ ตามแนวทางประชารัฐ และนับเป็นก้าวย่างสำคัญที่จะเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของภาคราชการในการให้บริการ แบบเชิงรุก ในแนวทางความร่วมมือแบบประชารัฐตามนโยบายรัฐบาล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

โดยเปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 10.30 – 18.30 น. มีบริการต่างๆ เช่น งานบริการทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน งานรับชำระค่าสาธารณูปโภค งานบริการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชน งานบริการด้านแรงงาน และการรับแจ้งปัญหาต่างๆ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1526007657468870

เอกสารแนบ