MEGA 2017 เผยโฉมหน้า 2 ทีมนักพัฒนาฯ รุ่นใหม่ คว้าสุดยอดนวัตกรรมช่วยตอบโจทย์ยุคดิจิทัล


4 December 2560
1698

MEGA 2017 เผยโฉมหน้า 2 ทีมนักพัฒนาฯ รุ่นใหม่ คว้าสุดยอดนวัตกรรมช่วยตอบโจทย์ยุคดิจิทัล

พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายโซลูชันภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 หรือ Mobile Enterprise d-Government Awards: MEGA 2017 นี้ ซึ่งเป็นเวทีที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดสตาร์ตอัป (Start up) ที่มาจากนักพัฒนาโมบายโซลูชันที่เป็นคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลักดันให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์เกิดความคิดและมีทักษะใหม่ๆ ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดจะนำไปต่อยอดให้เกิดงานบริการอัจฉริยะภาครัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้บริการและใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นในยุคดิจิทัล

MEGA 2017 เป็นโครงการบ่มเพาะเพื่อสร้างนักพัฒนารุ่นใหม่ให้เกิดขึ้น ภายใต้โจทย์การให้บริการภาครัฐไปสู่ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักของโครงการคือ Data Economy คือ การจัดสรรระบบข้อมูลภาครัฐเพื่อพัฒนาเป็นระบบเศรษฐกิจใหม่ ที่จะขับเคลื่อนทั้งภาครัฐและเอกชนไปด้วยกัน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชนเข้าไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงตั้งแต่แนวคิดแรกเริ่ม เพื่อบ่มเพาะและช่วยรวบรวมความคิด (Conceptual Ideas) ให้เกิดแนวคิดเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้เข้าแข่งขันได้สั่งสมประสบการณ์จนสามารถก้าวข้ามผ่านไปสู่กระบวนการเริ่มต้นธุรกิจได้ 

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า  MEGA 2017 เป็นโครงการที่มีกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ นักพัฒนาซอฟต์แวร์อาชีพเข้าร่วมการแข่งขันมากขึ้นทุกปี โดยการแข่งขันครั้งนี้มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้นกว่า 367 ทีม 256 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทสุดยอดแนวความคิดจำนวน 247 ทีม 173 ผลงาน และประเภทสุดยอดนวัตกรรมจำนวน 120 ทีม 83 ผลงาน 

ในปีนี้มีหน่วยงานพันธมิตรคือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. , สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA , เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ ซอฟต์แวร์พาร์ค , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC, บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) , บริษัท กูเกิ้ล (ประเทศไทย) และ บริษัท จีเอ็มโอ แซดดอทคอม เน็ตดีไซน์ 

MEGA 2017 ในครั้งนี้

– ผู้ชนะเลิศประเภทสุดยอดนวัตกรรม (รุ่นผู้ประกอบการ) คือ บริษัท ซีคด็อก จำกัด จากผลงาน “แอปพลิเคชันค้นหาแพทย์เฉพาะทางใกล้บ้าน นัดหมายออนไลน์” ได้รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและเงินรางวัล 100,000 บาท

– รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ บริษัท ชีวีบริรักษ์ จำกัด จากผลงาน “ChiiwiiLIVE – Chronic Care Management” ซึ่งเป็นระบบการแพทย์ทางไกลสำหรับผู้ป่วยในกลุ่มโรคเรื้อรัง ได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร

– รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จำกัด จากผลงาน “QueQ for Government Services & Hospitals” ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร

– และรางวัลชมเชยคือ บริษัท ดิจิค เทคโนโลยี จำกัด จากผลงาน “โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันข้อมูลจัดเก็บขยะและระบบบริหารจัดการการจัดเก็บขยะบนแพลตฟอร์มเมืองอัจฉริยะ” ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร

– สำหรับประเภทสุดยอดแนวคิด (รุ่นนักศึกษา) ปีนี้ได้ผลงานชนะเลิศจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในชื่อ “ว่าง (Wang)” ผลงาน “ตลาดข้อมูล หรือ Data Market” ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งผลงาน “BlueZones (Find Your Right Health Care)” ได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากผลงาน “Maniac Walk2Cash แอปพลิเคชันเพื่อการส่งเสริมสุขภาพด้วยการเดิน” ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร

– และรางวัลชมเชย จาก มหาวิทยาลัยรังสิตและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากผลงาน “Beyond (Remote Monitoring System for Diabetic Patients)” ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร

ส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลพิเศษในปีนี้คือ

– รางวัลยอดเยี่ยม หมวดการขนส่งและการเดินทาง จาก บริษัท เวีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จากผลงาน “ViaBus แอปพลิเคชันติดตามและนำทางรถโดยสารแบบเรียลไทม์”

– รางวัลยอดเยี่ยม หมวดการเข้าถึงบริการภาครัฐ บริษัท ซีคด็อก จำกัด ในชื่อผลงาน “ค้นหาแพทย์เฉพาะทางใกล้บ้าน นัดหมายออนไลน์”

– รางวัลยอดเยี่ยม หมวดเมืองน่าอยู่ จากบริษัท เอซีไอ ซอฟต์แวร์ จำกัด ในชื่อผลงาน “Deep Eyes” 

– รางวัลยอดเยี่ยม ด้านการออกแบบ (User Interface/ User Experience) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ในชื่อผลงาน “Deshario Cloud (Cloud Blood Bank)”

– และรางวัลขวัญใจกรรมการ คือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในชื่อผลงาน “Second การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับสถานศึกษา เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล”

ซึ่งทุกรางวัลในหมวดพิเศษนี้จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร

“รางวัลชนะเลิศประเภทสุดยอดนวัตกรรม ผู้ประกอบการในปีนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นประสบการณ์ใหม่ในการพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคได้ตรงกับความต้องการรักษา ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดใดในประเทศไทย ด้วยแนวคิดของ บริษัท ซีคด็อก ที่สร้างสรรค์ผลงาน แอปพลิเคชันค้นหาแพทย์เฉพาะทางใกล้บ้าน นัดหมายออนไลน์ โดยมีระบบแจ้งเตือนการนัดหมายด้วย นับเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยดูแลสุขภาพประชาชนที่มีประโยชน์มากๆ ส่วนทางด้านรางวัลชนะเลิศประเภทสุดยอดนวัตกรรม นักศึกษาก็มีไอเดียน่าสนใจเรื่องตลาดข้อมูล ซึ่งเป็นแนวคิดให้เกิดตัวช่วยสำหรับผู้ต้องการข้อมูล เช่น นักวิจัยในวงการการศึกษา นักวิจัยทางการตลาด และบริษัทต่างๆ สามารถเก็บข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวก ง่ายดาย ผ่านระบบ Crowdsourcing ซึ่งยังไม่เคยปรากฏมาก่อนในประเทศไทย โดย Wang จะเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ระหว่างบุคคล 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ที่ต้องการข้อมูล และผู้มีเวลาว่างอยากได้รายได้ ผู้ที่ต้องการข้อมูลเพื่อนํามาใช้ตามต้องการ สามารถนําคําถามที่มีอยู่อัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ Wang เพื่อแบ่งงานให้คนบนโลกออนไลน์ช่วยกันตอบได้ ผู้ทีมีเวลาว่าง อาทิ นักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัททัวไป ซึงมีเวลาว่างทีจะสามารถมาตอบคําถามใน Wang ผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อรับเงินค่าตอบแทนได้ ถือเป็นแนวคิดใหม่ที่น่าสนใจมาก” ดร.ศักดิ์กล่าว

สำหรับผลงานของผู้ประกวดในปีนี้สามารถตอบโจทย์ของ EGA ได้อย่างสร้างสรรค์ทีเดียว เห็นได้จากที่เหล่านักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญภาครัฐจากหน่วยงานต่างๆ มาพัฒนาเป็นโมบาย  โซลูชันใหม่ๆ ได้ เป็นการทำลายขอบเขตเดิมที่หน่วยงานรัฐจะพัฒนาโมบายโซลูชันบนฐานข้อมูลของหน่วยงานตนเองเท่านั้น ซึ่งนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีจะต้องรู้จักการบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาบริการใหม่ๆ ให้กับประชาชน อีกทั้งการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน สถาบันการศึกษา ยังถือเป็นมิติใหม่ที่ดีต่อการพัฒนาต่อยอดบริการดิจิทัลอีกด้วย

********************************

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1525874560815513

เอกสารแนบ

1

img_129058057093190f26e6f0fda81efeac

0 ครั้ง
2

img_d89f4b03e99d93d8abc9fba9c626ffcb

0 ครั้ง
3

img_a7f753521c9df3f5f3bf6703e4ccf25d

0 ครั้ง
4

img_477866d7a01b38e25e397cbfd0a10e94

1 ครั้ง
5

img_5b8fa99d8a76224b530d7edf3d0c0ca0

0 ครั้ง
6

img_72d067eb2fef7e680fccfacd168a1d3a

0 ครั้ง
7

img_32f634861cf67671b52b172fa359d668

0 ครั้ง
8

img_24d6a140301bbf7b641b6eea132dbb13

0 ครั้ง
9

img_4d8ad7b0890bbb96ff85c49b0e4a2897

0 ครั้ง
10

img_75f61384afa4facaf5d98a804862d994

0 ครั้ง
11

img_11268865e4d9ca6495e145ba04c9c8bb

0 ครั้ง
12

img_d130b4e5387b5fd104a82f260a87a3c2

0 ครั้ง
13

img_d144d53fb406957592e48a1f05504ea9

0 ครั้ง
14

img_84becc7ed36d72c3439ee631371ab422

0 ครั้ง
15

img_c4158b654b12bdc2e90466f932be1847

0 ครั้ง
16

img_e552a6a81ea130408085c6d26205fd29

0 ครั้ง
17

img_5e16cc49dc080340c448e8de3f5d7933

0 ครั้ง
18

img_4f3c2a52364776d52a780fcc7f3c1096

0 ครั้ง
19

img_831bb7aaf4265e6d6ee26b32b5845e5f

0 ครั้ง
20

img_96fa105673f76c15a72b6dc3f37ad633

0 ครั้ง
21

img_1e73c3dd6efe9799cc56e69a0e124927

0 ครั้ง
22

img_024bd9730e2ca39346bb82d37328e4fd

0 ครั้ง
23

img_a4470b6da10f4fc8de8d63435139b494

0 ครั้ง
24

img_4a62b88daf91d9d39e29278d47b175b7

0 ครั้ง
25

img_7cbabce4ee03a79ba2a45c447e7c49fc

0 ครั้ง
26

img_369eebb6efdf1fb833ba5954406462b9

0 ครั้ง
27

img_1a14792c6d7441052ae2e954bc393a03

0 ครั้ง
28

img_fc743faf6655adf7e9af057a95036cd2

0 ครั้ง
29

img_a0dc0b7b7054dd9221e7e0318c766596

0 ครั้ง
30

img_af93b18a5a778202de3c9277dcef834a

0 ครั้ง
31

img_e537571898c5ca3c02f42a29bd3c236d

0 ครั้ง
32

img_959d5927fe440f1bb6a45e2e5ebb89f4

0 ครั้ง
33

img_d5c789419a0225a32f105a9202691085

0 ครั้ง
34

img_72dac727bb4abc27a4290863348b80c0

0 ครั้ง
35

img_3a735f1fbd2e77b794e68777bea3648c

0 ครั้ง
36

img_c8fb5ace8d48e50d951dc0a190311231

0 ครั้ง
37

img_428bce432c663d7e51b33992f9abd1f4

0 ครั้ง
38

img_785a127b342a913724d06d959142356d

0 ครั้ง
39

img_24e928b493c0bc3d91297e3aee28c05a

0 ครั้ง
40

img_b03ff48da1ea7df7aedca7ecbe4fcdc8

0 ครั้ง
41

img_38ea94508cd98d3f87b746a966af95a6

0 ครั้ง
42

img_bf700c3889bc056ee65d66aa93be08d9

0 ครั้ง
43

img_916a921d2891dafc49e064451e6fc4fb

0 ครั้ง
44

img_cb60d409180354eed3534d12101988ff

0 ครั้ง
45

img_65884de3d20cbd6a2043b94c5f86a486

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : MEGA2017