สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล


2 October 2560
1652

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 5 ตุลาคม  ดูรายละเอียดได้ที่ https://mediafund.job.thai.com/