โครงการ การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture (EA) สำนักงานป.ป.ส.


29 กันยายน 2560
1485

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture (EA) ของสำนักงานป.ป.ส. โดยมีดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวสรุปการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้คือ โครงการต้นแบบงานด้านบริหารจัดการ 3 ด้าน ได้แก่ งานฝึกอบรม งานพัสดุ และงานงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ส. และมีแผนที่จะขยายผลไปยังส่วนงานอื่นๆ ต่อไปอีกในงบประมาณ 2561 นี้ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1463920613677575

เอกสารแนบ

1

img_1b4e81d9f5ac0ffc60564d7f241a31e3

0 ครั้ง
2

img_453f5d6ac193c78a67886b67c97f54aa

0 ครั้ง
3

img_2189de74bee4c24e72799c1aac33567e

0 ครั้ง
4

img_3352cd3f6e829e7bb57a52954739ba89

0 ครั้ง
5

img_095d6e848a1ff6a75db026898eac03a3

0 ครั้ง
6

img_695b902da59d8d4b43012e9fba2adb7b

0 ครั้ง
7

img_3af3858d8069ebcae4a8a2b5775557a4

0 ครั้ง
8

img_954640bc77dc706e3e5b3656455fafac

0 ครั้ง
9

img_4baa1d58b1e2d77dbe096a674fe7e794

0 ครั้ง
10

img_d2c7a3b30c53d34ba01239bf43ae0ef3

0 ครั้ง
11

img_e79d1dcf9f8e18e9f73f371964642fa2

0 ครั้ง
12

img_1ac07011e3896a1951549f4ebbec473b

1 ครั้ง
13

img_354ad1c8436f756c44693a20e2b9c8ee

0 ครั้ง
14

img_83dc6876b7558cf5a83ca7cedba91c46

0 ครั้ง
15

img_c8194783c7198a2e907a1e86f96674e5

0 ครั้ง
16

img_5580aa887d614ba0fadc426c7fe629d3

0 ครั้ง
17

img_ec0db7dc29fd49e932130ff333de360b

0 ครั้ง