EGA จับมือ กกต. เปิดตัวการจัดทำเว็บไซต์ข้อมูลเปิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง opendata.ect.go.th


25 September 2560
1435

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงข่าวเปิดตัวการจัดทำเว็บไซต์ข้อมูลเปิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง opendata.ect.go.th ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลเปิด (Open Data) ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2559 ที่มุ่งดำเนินการร่วมกันในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ และพรรคการเมือง ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
 

สำหรับความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลเปิดนั้นมีความคืบหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะการจัดทำข้อมูลสถิติการเลือกตั้งส.ส. ส.ว. และการออกเสียงประชามติ ซึ่งช่วงแรกของการทำฐานข้อมูลได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยบุคคลทั่วไปสามารถเข้าเว็บไซต์ opendata.ect.go.th เพื่อค้นหาข้อมูลสถิติการเลือกตั้งดังกล่าว และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบโดยจัดหมวดหมู่การสืบค้นข้อมูลที่ง่ายต่อการใช้งานอีกด้วย

และขณะนี้มีการดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในช่วงที่สอง คือ การจัดทำฐานข้อมูลพรรคการเมือง และข้อมูลอื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งมั่นใจว่าการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นประโยชน์กับพรรคการเมือง ประชาชน และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวก

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1460786343991002

เอกสารแนบ

1

img_bf20147d4adccd499764cd4e611aaeaa

0 ครั้ง
2

img_4e1561b2bb532623ce3324f04890b101

0 ครั้ง
3

img_79d79a22d0b3eea4666c622d777edb42

0 ครั้ง
4

img_916444cf33b2b4a115825b11cd1907d1

0 ครั้ง
5

img_796be5cf650aa629a8fc5df1a7973eab

0 ครั้ง
6

img_c7599a8334a6e5f09e70e80d41a0192e

0 ครั้ง
7

img_d8f20baba6e4ace4aca04b6981944396

0 ครั้ง
8

img_51ec099733c3a00251fed5d156ff298d

1 ครั้ง