EGA ร่วมให้การสนับสนุน โครงการพัฒนานวัตกรรม Mobile Application “RDU รู้เรื่องยา”


25 September 2560
1162

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ร่วมให้การสนับสนุน โครงการพัฒนานวัตกรรม Mobile Application “RDU รู้เรื่องยา” เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  พัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านทาง Mobile Application โดยการบันทึกข้อมูลยาที่คนไข้ได้รับจากสถานพยาบาลเก็บไว้ใน “RDU รู้เรื่องยา” ได้แก่ ชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับยา ชื่อยา และข้อมูลฉลากเสริม เป็นต้น  และมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยา เช่น ข้อมูลยา ข่าวสารเรื่องยา สาระยาน่ารู้ รวมถึงใช้ในการค้นหาโรงพยาบาลและร้านยาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลยาได้อย่างทั่วถึงและมีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในการจัดทำข้อมูลและความรู้ด้านยาที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป

แอปพลิเคชัน “RDU รู้เรื่องยา” จัดทำเพื่อสนับสนุนการดำเนินการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ทำให้มีข้อมูลยาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ และเกิดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาข้อมูลยา ลดความซ้ำซ้อน และสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนซึ่งเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันจากหน่วยงานภาครัฐที่นำร่องงาน Health Tech ของเมืองไทย โดยได้ออกแบบและพัฒนาสถาปัตยกรรม ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรด้านสาธารณสุข จนสามารถสร้างระบบบริหารจัดการเนื้อหา (Content Management System) ให้สามารถรองรับบริการผ่านสมาร์ตโฟนและอุปกรณ์สื่อสารทุกรูปแบบ 

และนอกจากนี้ EGA ได้สนับสนุนบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น GCloud บริการคลาวด์ภาครัฐ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน เป็นต้น เพื่อยกระดับความสามารถด้านการบริหารจัดเก็บข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้งานมีส่วนร่วมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลยาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1460694674000169

เอกสารแนบ

1

img_012d0166e966c3152521b6cdc528d735

0 ครั้ง
2

img_e42d78d3f28b3e0814dbf22e004693f1

0 ครั้ง
3

img_12ecfc06f5529bd27bc3111514c564c2

0 ครั้ง
4

img_e14446cab5aa17331c4b62d3d8b45da6

0 ครั้ง
5

img_8c02fd4fe0ee5110df6241fdd3176507

0 ครั้ง
6

img_f38ce189528075249878bb7fdf0eabe3

0 ครั้ง
7

img_d7f28b148bdf5ed786bfd3fa51ca1070

0 ครั้ง
8

img_4cfb32649ba10ea77ab4a6cb659ce5e5

0 ครั้ง
9

img_5ebe91e524e7f2799af3d1c19ded8e78

0 ครั้ง
10

img_3e0b794112f27f0b2966861464e74188

0 ครั้ง
11

img_55aac12bc36598397b751757c953e8f9

0 ครั้ง
12

img_97b95f2e50cadf053c4843bfd919a8f3

0 ครั้ง
13

img_4a83d81f87df009ec38cea62a1ea60d8

0 ครั้ง
14

img_ae0b66377dde5e5edf288c4bcde0fe2f

0 ครั้ง
15

img_663c571840e8d5c466b256fbe60504be

0 ครั้ง
16

img_6e17720cec6b1c4b4b453dba8cecedb4

0 ครั้ง
17

img_09a2bd29473270db811aca9027d3011d

0 ครั้ง
18

img_8ec182a2e2dcd81afbba1b18ea456208

0 ครั้ง
19

img_8c6bc2a2dfca876d549c854e629587ed

0 ครั้ง