EGA นำบริการดิจิทัลภาครัฐให้บริการประชาชนในงาน Digital Thailand Big Bang 2017


22 September 2560
1521

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาขน) (EGA)นำบริการดิจิทัลภาครัฐอาทิ ตู้บริการเอนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ศูนย์กลางให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว (Doing Business Portal) ให้บริการประชาชนในงาน Digital Thailand Big Bang 2017 ณ ชาแลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็คอารีน่าเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน 2560

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1458240990912204

เอกสารแนบ

1

img_4fe34d272fef2cc658c7de357aae64f6

2 ครั้ง
2

img_ac662efb025407377377e2a91dcbc5d2

0 ครั้ง
3

img_46b6b0de16d69fc86f38d7307519125b

0 ครั้ง
4

img_27b59588488fa7db2e0e73235fba532c

0 ครั้ง
5

img_41b433d7560969717a7ed4431383a881

0 ครั้ง
6

img_e3a68b37d9240e977c134a0998f351e9

0 ครั้ง
7

img_9a3ba130b3a2cc6a996f0df6fa36b4e2

0 ครั้ง
8

img_35a20c8b4693d7b9a19d0b8a463fa1dd

0 ครั้ง
9

img_c4c23ddaa39f07d79b4da2e5c67cdd99

0 ครั้ง
10

img_4179e378378c1298e43c41c9c122db28

0 ครั้ง
11

img_2bac7444b7fb82efc618c1a9e3968643

0 ครั้ง
12

img_6809499bbf80f3c2692bcfde66619606

0 ครั้ง
13

img_d897058cab8fc9e9b9d25136f64dad5e

0 ครั้ง
14

img_a491ec12302ff9cdb3a4dafe22879f40

0 ครั้ง
15

img_19cde2c425efca9fbf3d9f4165a35d4e

0 ครั้ง
16

img_5d38cf29ad5bf1e1fa0861523b58889b

0 ครั้ง
17

img_a758e05af7b61f7600a033d74cbe969b

0 ครั้ง
18

img_4ff86f92e3d0da2deaa0ed4ca7b91aa2

0 ครั้ง
19

img_855be236641d569a65fb4872f5bfc960

0 ครั้ง
20

img_b0e3cb5085337dad040756f49a04965b

0 ครั้ง
21

img_037b4a5b0398f1970848c2a4847b7f95

0 ครั้ง
22

img_f79a2dccedecfde8c7b1cafa59fd03d8

0 ครั้ง
23

img_a7f7a6b6d59a980445b4d4f5943091b6

0 ครั้ง
24

img_c5d02e060fd60e6c914079bffba295e0

0 ครั้ง
25

img_79e9069737507cdf8814948378104926

0 ครั้ง
26

img_907c4f7b46ca61dffb7b2cc11271cc7a

0 ครั้ง
27

img_68fe75f4c27f99168df7fa7ed01dc9dc

0 ครั้ง
28

img_58ed35025039107b20c607579a6da928

0 ครั้ง
29

img_19a31036c74872d3ce8ccf14e5a7d13a

0 ครั้ง
30

img_91151d0b450bcb1305f34ba466baac8a

0 ครั้ง
31

img_2b22e68ec532de798406048f60826888

0 ครั้ง
32

img_744380b53322fa72aaceaae4f5cee5a7

0 ครั้ง
33

img_7247fb5213e61198334d91a0a6a4ca23

0 ครั้ง
34

img_d2184b90f91f03dc463986c91820dc9f

0 ครั้ง
35

img_0d539536bca90563273e3e093b977d56

0 ครั้ง
36

img_a8e3b180a688652b87eedb2e8244d078

0 ครั้ง
37

img_5d555f110bcc290d7b64df1f5ac4ef7c

0 ครั้ง
38

img_d9c586227e956d194e361620172998d7

0 ครั้ง
39

img_38ad0dd235ad126443ad6f1593d95cbb

0 ครั้ง
40

img_5b57513bea315cb965a01d066ba42c24

0 ครั้ง
41

img_b467a6e78f5d92ecf4213ab620cd3442

0 ครั้ง
42

img_d4c87a102a5b53c94c5e71aeb811baa3

0 ครั้ง
43

img_4cdb78c1fd065886fe16e82c5dda4fd1

0 ครั้ง
44

img_1038b87e1c49576c0b336b7f66e633af

0 ครั้ง
45

img_bcb3e75bd91e0fce3420d72748a85aa9

0 ครั้ง
46

img_6145b9bce8bb3d07e3709c25eefa7d8d

0 ครั้ง
47

img_930d1f37041ba53bc7dad5fff5dfcf3c

0 ครั้ง
48

img_d47fac6f064f76ae4c628c496aa2fc23

0 ครั้ง
49

img_5ab36ab08800a4e88509df521f19e9b8

0 ครั้ง
50

img_133fdaeb67b19bf63782392da691dcb0

0 ครั้ง
51

img_17f27b65cb8d42998c13291738dc0c73

0 ครั้ง
52

img_0f11d46e5de2872ac7002e1c914bfbe7

0 ครั้ง
53

img_42038e828ff92371535732a7d3876652

0 ครั้ง
54

img_b0889edfccba2b60a196fe982683cc37

0 ครั้ง
55

img_44caae5e3584bdf563319a375b851296

0 ครั้ง
56

img_61347d32a549b37081d7694b70c1dc44

0 ครั้ง
57

img_c1a5e41849468fcc915138383f1fd92b

0 ครั้ง
58

img_d83e84ac14e7e3d3fa125e6275a4a75b

0 ครั้ง
59

img_81a22198fad403532ca512d4eb28e66b

0 ครั้ง
60

img_e442f476cce0cae3a19af67d409e3e44

0 ครั้ง
61

img_c610bda93f122b75eeb3f823fb4e00fb

0 ครั้ง
62

img_66287d8d25a127c48e3e661b8c5fcc68

0 ครั้ง
63

img_707f3e4544ffcd205fa55a3c96eaf7f3

0 ครั้ง
64

img_bde7d3a2ad26e8d568aee8922552188b

0 ครั้ง
65

img_e0ee110dc8b524a50b1d72363313165e

0 ครั้ง
66

img_ce20650ec7b28cef6272ad2aa5899ad2

0 ครั้ง
67

img_36d4cf3f554de78b787bbf960e3ad39f

0 ครั้ง
68

img_31c99739dfeca82038d6a54cea378533

0 ครั้ง
69

img_8314f9c9dea1c4fb8e883689122795a5

0 ครั้ง
70

img_94a9aec9f3fede2015c087c939cfd56a

0 ครั้ง
71

img_0901ead45a0ac67cb3855d743a4d872d

0 ครั้ง
72

img_261cd286a55d9a643d9a3825e44074b0

0 ครั้ง
73

img_1f7ca9288097be24df9720e46b0a3995

0 ครั้ง
74

img_76ecb0ebf2c4f755e8ebfba25ee55c87

0 ครั้ง
75

img_6698ec367a109cd51b80af178546e97f

0 ครั้ง
76

img_f22350d8a476ded9eca7f03af47d2b92

0 ครั้ง
77

img_2fdf2f211e6ec85cc20ce1c44f4e4bc0

0 ครั้ง
78

img_5f16ced010948e09e0fe723310fd2daa

0 ครั้ง
79

img_ff9fe8227872afee2ee6bca8001d75d7

0 ครั้ง