สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ประชารัฐโปร่งใสขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”


15 September 2560
1159

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ประชารัฐโปร่งใสขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” และนำเสนอผลงานของ EGA ที่ร่วมออกบูธนิทรรศการ ในบริการด้าน Open Data และ ระบบภาษีไปไหน? โดยมีนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

เอกสารแนบ

1

img_bf45fef2e6958cd9c286c1d82e3f291a

0 ครั้ง
2

img_16325edfa7097ee68029f619c26168c6

0 ครั้ง
3

img_3ebdb42bba23ed0b6720cc0f357b3f49

0 ครั้ง
4

img_0c852de1596ee472c6a1e338a4ef6658

0 ครั้ง
5

img_f4072865f01245154fde0eaf3c41ddf6

0 ครั้ง
6

img_425bb382741c364474d6f6ef2fefe67c

0 ครั้ง
7

img_f252f45f206cba4c1519a5f4a1c996ce

0 ครั้ง
8

img_6ebcc17ea4362d691195401bd1ebe9d6

0 ครั้ง
9

img_396b06cd699e71fc3033705acb1c713b

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : ภาษีไปไหน?