EGA ลงนามในบันทึกข้อตกลงประชารัฐ และลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center)


15 กันยายน 2560
1234

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หน่วยงานและส่วนราชการประจำจังหวัด ลงนามในบันทึกข้อตกลงประชารัฐ และลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ในงานแถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) จังหวัดนนทบุรี สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าร้าน CCOO ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาแจ้งวัฒนะ

โดย EGA (อีจีเอ) ให้การสนับสนุนระบบเครือข่าย Fiber Optic ความเร็วสูงที่มีความปลอดภัย เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network หรือ GIN) รวมทั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk
 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1452615828141387

เอกสารแนบ