EGA ลงนามในบันทึกข้อตกลงประชารัฐ และลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center)


15 September 2560
1043

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หน่วยงานและส่วนราชการประจำจังหวัด ลงนามในบันทึกข้อตกลงประชารัฐ และลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ในงานแถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) จังหวัดนนทบุรี สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าร้าน CCOO ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาแจ้งวัฒนะ

โดย EGA (อีจีเอ) ให้การสนับสนุนระบบเครือข่าย Fiber Optic ความเร็วสูงที่มีความปลอดภัย เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network หรือ GIN) รวมทั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk
 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1452615828141387

เอกสารแนบ

1

img_57f0ad34f03d5af5d40d4ab4922ae1b8

0 ครั้ง
2

img_ffaf20d5dd1e443982a68d41054b9c2f

0 ครั้ง
3

img_24598e2a6c6256fa60347bd018f20978

0 ครั้ง
4

img_75997f937c36c6cf9bba08fbe1e8bb6f

0 ครั้ง
5

img_68ae50c03f05ac424b0807bd439aaf81

0 ครั้ง
6

img_d5d762bb8b9f6557950c045716c6cb39

0 ครั้ง
7

img_e66f6c364032a6145192fd6e9cbc3a32

0 ครั้ง
8

img_f57be69e83fccd2c01276e43cc7f7fd9

0 ครั้ง
9

img_435fd44ecae44814b4b9b20827cd5181

0 ครั้ง
10

img_863a256202a9721ca4d22cf2a105e979

0 ครั้ง
11

img_eb509c7a692003773ab943c4cb575dfe

0 ครั้ง