EGA รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2560 สาขาบริการภาครัฐ ในบริการ ภาษีไปไหน? (ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ)


12 September 2560
1187

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2560 สาขาบริการภาครัฐ ในบริการ ภาษีไปไหน? ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2560 พลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรม จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมนำเสนอผลงานบริการ biz.govchannel.go.th ศูนย์อัจฉริยะเพื่อภาคธุรกิจ ติดต่อราชการเพื่อเริ่มต้นธุรกิจอย่างครบวงจร หาข้อมูลและขออนุญาตออนไลน์ได้ในที่เดียว เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

เอกสารแนบ

1

img_2dc40a0266c18e838aa19ed963c3db9b

1 ครั้ง
2

img_e7f91643164def1eb59f363fde94027e

0 ครั้ง
3

img_5f82faac3252bd8664e17c338208c4b0

0 ครั้ง
4

img_1770c7358d5bd2c0e6c7a6841b9d2842

0 ครั้ง
5

img_bd9eae120a6adc353899ca1fc8a40af4

0 ครั้ง