EGA ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ในโครงการพัฒนาเชื่อมโยงและถ่ายโอนข้อมูลสมาชิกและบริการของ กบข. ไปยังตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ


8 September 2560
1420

EGA โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) โดยดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ รักษาการเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ในโครงการพัฒนาเชื่อมโยงและถ่ายโอนข้อมูลสมาชิกและบริการของ กบข. ไปยังตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk)  ณ ห้องประชุม 1601 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคาร บางกอกไทยทาวเวอร์ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1447054815364155

เอกสารแนบ

1

img_0fc7766c34366fe55691bdf743b6e08f

4 ครั้ง
2

img_2657370d773f8c91dcf3fc51105e7bbf

3 ครั้ง
3

img_3b4315aadf69f655d4fb29de0f8b1f35

2 ครั้ง