EGA ร่วมแสดงความยินดีในการเปิดตัวสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


8 กันยายน 2560
1234

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมแสดงความยินดีในการเปิดตัวสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 803 ชั้น 8 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

เอกสารแนบ