EGA ร่วมแสดงความยินดีในการเปิดตัวสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


8 September 2560
964

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมแสดงความยินดีในการเปิดตัวสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 803 ชั้น 8 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

เอกสารแนบ

1

img_85f384b17e92f482517c4113f3857dd7

0 ครั้ง
2

img_b2f5dfc3cb60ed5046f4db8a65279b6a

0 ครั้ง