สัมมนาการจัดทำแผนแม่บทการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจรระยะ 3 ปี (Doing Business Portal Master Plan 2018-2020)


7 September 2560
1076

ดร.พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดีอี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาการจัดทำแผนแม่บทการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจรระยะ 3 ปี (Doing Business Portal Master Plan 2018-2020) โดยความร่วมมือของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) และเหล่าพันธมิตร

เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาและรับนโยบายได้เข้าใจ แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนแม่บทการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจรระยะ 3 ปี และสามารถนำไปยกระดับงานบริการภาครัฐด้านการลงทุนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างครบวงจร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1446232105446426

เอกสารแนบ

1

img_f3981a3acb45ca9393d29b24eb196978

1 ครั้ง
2

img_7a486d198c45ad12f03a513f813256ca

1 ครั้ง
3

img_08d9a65eba29781ed8367d4252c38ab8

1 ครั้ง
4

img_0a5749d75c7c19bd9333a91da778f06e

0 ครั้ง
5

img_588d80b64be2ef2271947b3e8727ba1a

0 ครั้ง
6

img_96c6f95c054de7510621c06e42407fea

0 ครั้ง
7

img_9ce988e88c759010fc31d5163572a41b

0 ครั้ง
8

img_282f8bce4ee554b83e59d9bc2e668144

1 ครั้ง
9

img_2010253f94b0d9c40decafabdceb2682

0 ครั้ง
10

img_771311b52ea94d0b69faa025912381af

0 ครั้ง
11

img_db95df6a495bf39c2909e0b1adfb4c10

0 ครั้ง
12

img_30ef1c0f048cd1caea09e8524829b45a

1 ครั้ง
13

img_43b4b1c5293f5ef2957a9ecc52b34ba0

0 ครั้ง
14

img_62f23dcdca944c72ecb754b016126aad

0 ครั้ง
15

img_760939124228da0f190396d06df61940

0 ครั้ง
16

img_ce3921de76c189a6d6c83ad703f6fda8

2 ครั้ง