สัมมนาการจัดทำแผนแม่บทการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจรระยะ 3 ปี (Doing Business Portal Master Plan 2018-2020)


7 กันยายน 2560
1234

ดร.พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดีอี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาการจัดทำแผนแม่บทการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจรระยะ 3 ปี (Doing Business Portal Master Plan 2018-2020) โดยความร่วมมือของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) และเหล่าพันธมิตร

เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาและรับนโยบายได้เข้าใจ แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนแม่บทการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจรระยะ 3 ปี และสามารถนำไปยกระดับงานบริการภาครัฐด้านการลงทุนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างครบวงจร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1446232105446426

เอกสารแนบ