สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล


6 September 2560
1500

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ “สรพ.”
มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 25 สิงหาคม -22 กันยายน 2560
โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ทาง www.ha.or.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 02 832 9423