พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร การอบรมหลักสูตร “Digital Skill Workforce (Digital Citizen)”


5 กันยายน 2560
942

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้จัดพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร การอบรมหลักสูตร “Digital Skill Workforce (Digital Citizen)” ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมเพื่อบุคคลากรภาครัฐได้มีความรู้ และความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Digital Citizen นำไปสู่การพัฒนาพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ (A Good Digital Citizen) ให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีนายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว  ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1444522638950706

เอกสารแนบ

1

img_5002dd19411658b3955eb6dc1a371596

0 ครั้ง
2

img_938529bf3a5cd0db0a7fcf8d59c7c8d9

0 ครั้ง
3

img_09a96a9173623b3941b9176dbc9483fc

0 ครั้ง
4

img_7100c9abec8d6940132970e06d795123

0 ครั้ง
5

img_ce635613eaebf0ed457c5f4a24d1bfe7

0 ครั้ง
6

img_ea6e3e652c3ee72d23b5961403edaf9b

0 ครั้ง
7

img_e16789d3144185f3d19097472b199e1d

0 ครั้ง
8

img_926faeb25bd756f8a4a00b3a3216c76f

0 ครั้ง
9

img_e569d832ff4e0d8e56b367cf24157292

0 ครั้ง
10

img_b6111e6efe65bf9a0490c04d887972ff

0 ครั้ง
11

img_8de09b062c9301e25a13ea1bc4a902b3

0 ครั้ง
12

img_ee4d845c2e831e104391661bab4b1718

0 ครั้ง
13

img_460e2f6d215a52a0df8d023f8a38ddc5

0 ครั้ง
14

img_871ad70cbe79e95ff6d9997a19400d3e

0 ครั้ง
15

img_49b0086ac9978e98618a05746fd708e5

0 ครั้ง
16

img_061501c639cc36e3316cadd103457aac

0 ครั้ง
17

img_35a93aef4b7a0bd6c861a46fd2e95eae

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : TDGA