EGA ร่วมเสวนาเรื่องทักษะดิจิทัล ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ”


5 September 2560
966

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้รับเกียรติเข้าร่วมการประชุมระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการฯ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาเรื่องทักษะดิจิทัล ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ” และนายเอก โอฐน้อย ผู้จัดการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ การบูรณาการฐานข้อมูลบุคคลภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป

เอกสารแนบ

1

img_4142d00f9ce46a9022c3c807ed47c698

0 ครั้ง
2

img_bbfcab6ed2dca1d0124308f7970dc7e5

0 ครั้ง
3

img_12b9bc4523823aec8bcfb5e4f056ea60

0 ครั้ง
4

img_cab200dc36fd79203ab9e36d28c091cc

0 ครั้ง
5

img_9c538a57b6866633648b869d3cece08f

0 ครั้ง
6

img_2cbe934e75aec365dd0ff7787edc6455

0 ครั้ง
7

img_7772719500f6b742ae645e9028be3978

0 ครั้ง
8

img_03ca861cc24fa6e4e36d7d6f36a3c8c7

1 ครั้ง
9

img_d13cf08d5ffe9d952b43dc514f7caed9

0 ครั้ง
10

img_bd7e2dd2c26879edacefb5b65293d8e1

0 ครั้ง
11

img_0012463f39c9bab4eb91a06ade35460c

0 ครั้ง
12

img_e45dd10f9746555fd3a03467b746a23b

0 ครั้ง
13

img_fd0ed945f75c156b9602b45f44f7c175

0 ครั้ง
14

img_48c7f54d28317889c9d2c13aa09e03b2

0 ครั้ง
15

img_6184e08cbc34d61613f5b0b157644c8b

0 ครั้ง
16

img_6388f35c5fcc8aaf722b3d42020f8bbd

0 ครั้ง
17

img_0beb90d9128bd23e5967f0f49267e58e

0 ครั้ง
18

img_494e3f3a085d604b09470ace87ee6d50

0 ครั้ง
19

img_b4593bd9de54ba98f03d67ed3d6fb9ee

0 ครั้ง
20

img_e3538e8227b17e4ee43080926e4fde45

0 ครั้ง
21

img_064c5e8b149d4cea05c60f81c1e6ceb5

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : TDGA OPDC