EGA ร่วมเสวนาเรื่องทักษะดิจิทัล ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ”


5 กันยายน 2560
1234

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้รับเกียรติเข้าร่วมการประชุมระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการฯ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาเรื่องทักษะดิจิทัล ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ” และนายเอก โอฐน้อย ผู้จัดการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ การบูรณาการฐานข้อมูลบุคคลภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1444463255623311

เอกสารแนบ

ป้ายกำกับ : TDGA OPDC