EGA ร่วมการอภิปรายในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาสื่อเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน” ภายในกิจกรรมการพัฒนาการสื่อสารสำหรับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน


23 สิงหาคม 2560
1234

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมการอภิปรายในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาสื่อเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน”ภายในกิจกรรมการพัฒนาการสื่อสารสำหรับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจัดโดยกรมประชาสัมพันธ์ ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1433754550027515

เอกสารแนบ

ป้ายกำกับ : กรมประชาสัมพันธ์