EGA ร่วมการอภิปรายในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาสื่อเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน” ภายในกิจกรรมการพัฒนาการสื่อสารสำหรับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน


23 August 2560
862

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมการอภิปรายในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาสื่อเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน”ภายในกิจกรรมการพัฒนาการสื่อสารสำหรับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจัดโดยกรมประชาสัมพันธ์ ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1433754550027515

เอกสารแนบ

1

img_06c646b163d3c63d71c7c8d3684ce247

0 ครั้ง
2

img_ab0ff6205e7bf7ec8a8a3daab804b879

0 ครั้ง
3

img_bc0fb224cbb3e7ed3a9c9fd47aeeaa9f

0 ครั้ง
4

img_d5f6f9b6704094677cf60fc4e8a29e76

0 ครั้ง
5

img_9fc698b6b54dc99645b02a7f7c8fbafc

0 ครั้ง
6

img_f21f027054dbbcc503bca0e376978bf6

0 ครั้ง
7

img_cde92360abd5ddcb7f907affed277926

0 ครั้ง
8

img_8235cd96eafefef56edcd0d13db32397

0 ครั้ง
9

img_1e08323786d6adaf6d11b829b1c846b6

0 ครั้ง
10

img_fab7aa55876c27545e9699b45bba0c54

0 ครั้ง
11

img_268c8a99117b54261b1952aa6866598f

0 ครั้ง
12

img_8e38e737a34319e8ef7b7b7d1546132b

0 ครั้ง
13

img_7e4ccb4533e246df1c046a4a96bccf8a

0 ครั้ง
14

img_d1149695b1f2a35e8b80d95e1667b95d

0 ครั้ง
15

img_df6509fcfd2152d9b237124224e6f785

0 ครั้ง
16

img_dcc552e358c403f9c946e212507120b2

0 ครั้ง
17

img_d008584e91f35e2f6f01b70c210fc24f

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : กรมประชาสัมพันธ์