คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เข้าเยี่ยมชมและดูงาน ณ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)


23 August 2560
556

ชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (นย.) เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายและต้อนรับ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ใน การเยี่ยมชมและดูงาน พร้อมฟังการบรรยายเรื่อง "บทบาทหน้าที่ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กับการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 เมื่อ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแถลงข่าว 1601 ชั้น 16 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

เอกสารแนบ

1

img_4b785ac32b5206bbb1e2d6f6ee825931

0 ครั้ง
2

img_4ce5b67b35ebb55a6d1af65e394757aa

0 ครั้ง
3

img_943d0f6a0c4b51d3e0e74058ea838eb9

0 ครั้ง