EGA ลงนาม MOU การเชื่อมโยงภาครัฐด้วยบริการผ่านตู้ Government Smart Kiosk ระหว่าง EGA กับ เขตสุขภาพที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข


8 สิงหาคม 2560
1234

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การเชื่อมโยงภาครัฐด้วยบริการผ่านตู้ Government Smart Kiosk ระหว่าง EGA กับ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 พร้อมเปิดการใช้บริการตู้ Government Smart Kiosk ณ บริเวณจุดบริการประชาชน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1421568394579464

เอกสารแนบ