พิธีปิดการอบรม การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ 2


2 August 2560
891

เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ 2” ณ ห้อง Buleberry ชั้น 3 โรงแรม เบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ 

โดยผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากเข้าอบรมในครั้งนี้คือ โครงการต้นแบบการจัดการและการดำเนินการด้าน Enterprise Architecture สำหรับหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งสิ้น 17 โครงการ จากกลุ่มผู้บริหารทั้ง 23 ท่านจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการอบรม

 

เอกสารแนบ

1

img_06c68fe47313a9dcfc83a9afdb6388aa

1 ครั้ง
2

img_544bb531f4bd74f809c2d5d63fa8254b

2 ครั้ง
ป้ายกำกับ : Enterprise Architecture EA. รุ่น 2