EGA รุกดิจิทัลไลฟ์สไตล์ด้วย ‘ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ’ พร้อมจุดประกายความสำเร็จขอนแก่นสู่เมืองอัจฉริยะ


21 July 2560
1497

EGA รุกดิจิทัลไลฟ์สไตล์ด้วย ‘ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ’ พร้อมจุดประกายความสำเร็จขอนแก่นสู่เมืองอัจฉริยะ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) ชวนเปิดประสบการณ์ทันสมัย สู่มิติใหม่ของการติดต่อราชการ เร่งนำบริการอัจฉริยะภาครัฐสู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมจุดประกายความสำเร็จ หนุน จังหวัดขอนแก่น ด้วยการสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อยกระดับงานบริการภาครัฐให้ตรงกับความต้องการของประชาชน สมกับที่เป็น Smart City จังหวัดแรกของภาคอีสาน พร้อมขยายจุดติดตั้ง ‘ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk’ หนึ่งในบริการสำคัญภายใต้โครงการ ‘GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน’ เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐสะดวกรวดเร็ว เปิด ‘ประตูสู่รัฐ’ แบบไม่ต้องรอติดต่อเวลาราชการเพียงบัตรประชาชนใบเดียว (Smart Card) นำมาใช้บริการที่ตู้ ก็รู้ทุกสิทธิประโยชน์ส่วนบุคคลได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

จากการมุ่งมั่นขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัลให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ EGA จึงเร่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ไปยังส่วนราชการ และประชาชนทั่วทุกภูมิภาค เพื่อให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานร่วมกัน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA (อีจีเอ) และหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานประกันสังคม จึงได้จัดงานสัมมนา“GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งล่าสุดจัดขึ้นที่ จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดที่ 4 ของปีนี้

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีฯ เปิดเผยว่า รัฐบาลกำลังเดินหน้าอย่างเต็มที่ ในการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มาส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ ไปสู่โจทย์ที่สำคัญของภาครัฐ คือ การยกระดับ ประเทศไทยสู่ประเทศที่มีรายได้สูง (High Income Country)

การผลักดันให้เกิด Digital  Local Government จึงเป็นการขับเคลื่อนผ่านเทคโนโลยีเพื่อนำพาประเทศสู่ Thailand 4.0 ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี EGA  ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนด้านไอทีภาครัฐ ได้นำโครงการ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน มาอำนวยความสะดวกให้คนขอนแก่น สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อเสริมแกร่งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นเมืองต้นแบบ Smart City สามารถพัฒนาเมืองให้มีความอัจฉริยะได้รอบด้านมากขึ้น

นอกจาก EGA จะนำบริการภาครัฐอัจฉริยะมาให้คนขอนแก่นมีชีวิตที่ทันสมัยมากขึ้นแล้ว ยังนำความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเผยแพร่และถ่ายทอดให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทราบถึงประโยชน์ด้านการประยุกต์ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างบูรณาการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม รัฐบาลมีความมั่นใจว่า หากทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน ก็จะนำพาให้เกิด Smart City ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ด้าน นางไอรดา เหลืองวิไล  รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวถึงความมุ่งมั่นในการจัดงานครั้งนี้ว่า EGA ทุ่มเทกำลังอย่างเต็มที่ในการสร้างสรรค์งานบริการภาครัฐให้สามารถตอบสนองได้ตรงตามดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของประชาชนในยุค 4.๐ นี้ไปพร้อมกับยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของบุคคลากรภาครัฐให้มีการทำงานอย่างบูรณาการผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง GovChannel ประตูสู่รัฐ ที่สามารถอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลและการบริการแก่ประชาชนแบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ www.govchannel.go.th

สำหรับจังหวัดขอนแก่น นับเป็นจังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่โดดเด่น สมกับเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็น Smart City จังหวัดต้นแบบที่ให้ความสำคัญในทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และนวัตกรรม มาอย่างต่อเนื่องภายใต้การสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอย่างดีเยี่ยม EGA จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและเลือกจัดกิจกรรม Roadshow ขึ้นในปีนี้เพื่อให้พี่คนขอนแก่นได้ทราบถึงประโยชน์และสิ่งที่จะได้รับจากรัฐบาลดิจิทัล นอกจากการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานภาครัฐแล้วยังช่วยให้ลดสำเนาเอกสารและขั้นตอนที่ยุ่งยากในการติดต่อราชการ การเพิ่มความปลอดภัยด้านสาธารณะ การได้รับบริการจากภาครัฐสะดวกรวดเร็วผ่านระบบดิจิทัล เป็นต้น ซึ่งในวันนี้ EGA ได้นำตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk มาติดตั้งเพื่อให้บริการประชาชนแบบ Self-service แล้วที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา, บัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป, สิทธิ์การรับเบี้ยคนพิการ และระบบตรวจสอบข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ได้นำแอปพลิเคชัน GNews แอปฯ แจ้งข้อมูลข่าวสารบริการภาครัฐเวอร์ชันใหม่มาช่วยให้ประชาชนไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้อย่างทันการณ์ แม่นยำ เชื่อถือได้ และ ภาษีไปไหน? (Thailand Government Spending) ระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐในรูปแบบเว็บไซต์ govspending.data.go.th ที่จะช่วยให้ทราบว่าภาครัฐนำภาษีไปใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศอย่างไรบ้าง เป็นต้น

นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมก้าวไปสู่ Smart City ในทุกมิติทั้งระบบขนส่งสาธารณะ พลังงาน เศรษฐกิจ ชุมชน นวัตกรรม และการบริหารจัดการเมืองแบบอัจฉริยะ ซึ่งมีพันธกิจสำคัญ ทั้งการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พลเมืองมีความสุข การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นต้นแบบของการพัฒนาและการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) ทั้งด้านเศรษฐกิจการคมนาคมและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน

ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2561-2564 โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ที่มุ่งเน้นทิศทางการพัฒนาจังหวัดให้มีความพร้อมก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องเชื่อมโยงกับชุมชนเพื่อบูรณาการข้อมูลต่างๆ เช่น ทะเบียนราษฎร์ การขนส่ง การศึกษา สาธารณสุข สรรพากร การศึกษา ข้อมูลอุทกภัย รวมถึงการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชน ได้ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น

ดังนั้น จังหวัดขอนแก่นจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อน Digital Local Government ราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ เพื่อขานรับนโยบายการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเชื่อมั่นว่าโครงการ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน จะช่วยอำนวยความสะดวกให้พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่น สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการดิจิทัลภาครัฐ และบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

สำหรับการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเป็นการวางรากฐานสำคัญในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้สามารถเดินหน้าโครงการ Smart City ในรูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่โมเดล Khonkaen: Digital Local Government ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว ตลอดจนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลากรภาครัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หลักของแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นพลังในการเสริมสร้างความทันสมัยด้านการบริหารงานของหน่วยงานราชการให้สามารถบริการประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด

###

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่: สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สุวินันท์ ฤกษ์สง่า, อนุสรา ใบสะอาด, ส่วนสื่อสารและส่งเสริมการตลาด

โทร. 0 2612 6000 ต่อ 3405 อีเมล: suwinan.rergsanga@ega.or.th

เอกสารแนบ

1

img_21d1fbe88e9054c324bf4fa2a529ed95

1 ครั้ง
2

img_f1f42b27681ae74a5dac9c267cbbfecd

1 ครั้ง
3

img_f54a078c70166defbfb3beb27ee40faa

0 ครั้ง
4

img_20e830974a341ebb625355a10cf3e58c

0 ครั้ง
5

img_c992e7ee9394e646f58902b9b33d4953

0 ครั้ง
6

img_48967d02f0ea547f2043fea49bfc1013

0 ครั้ง
7

img_54af25d21410d7dde8050e6de502b9c3

0 ครั้ง
8

img_85c2ed7ce0e5ac8a575682e35412cddb

0 ครั้ง
9

img_cd154bad744908bc92b2ba095ff9df14

0 ครั้ง
10

img_5c672e98c6cb3c7a679c1f4a5c34326c

0 ครั้ง
11

img_06567fbe6a27a61e82908f37c0af8967

0 ครั้ง
12

img_fd96fa8b0789161729f42e33855011bd

0 ครั้ง
13

img_aabf2b606bf4a422504187786922affb

0 ครั้ง
14

img_6d328b6f3ad720815e356d605491a0ee

0 ครั้ง
15

img_0a51e3c1768d5ad450c269402fad6d8e

0 ครั้ง
16

img_9e1719e07330a3dd5b0ce121fb9e596f

0 ครั้ง
17

img_289970292bf43d87b54c3e1ab9a0b865

0 ครั้ง
18

img_d460ad40c015f3814aa1f34f4ed6b499

0 ครั้ง
19

img_bdbbd00d991a33c68f34d07bf3ceae3c

0 ครั้ง
20

img_5388860793b842366c4c74ac00bd8229

0 ครั้ง
21

img_fde78fafbd8939cba0d48749465dfbc6

0 ครั้ง
22

img_e4e1964028798e159785809bcc982ec7

0 ครั้ง
23

img_aae32dd12d2bddef73fc9e5901260aed

0 ครั้ง
24

img_59511bd791d981bd1e2f328107196f12

0 ครั้ง
25

img_30bed4dd6d5e894bef0e44e9012dbda2

0 ครั้ง
26

img_24254c2b61632f6b1f1ea744422c9c1c

0 ครั้ง
27

img_35ae79abbeb7f46da864a38e6274c616

0 ครั้ง
28

img_4689a502afcb9e6c76efb7bce3a21689

0 ครั้ง
29

img_2cdbc7e99fed5814dfc37444103e13a5

0 ครั้ง
30

img_4496777edb8cb9e998fbcb4f78242d17

0 ครั้ง
31

img_d103c99469d0e07287c3db7fb33e3198

0 ครั้ง
32

img_41e4f6e48d9e40179ad25048198d20d4

0 ครั้ง
33

img_27792ab3c6cf9ca4b3e2e0f5f9bffc7b

0 ครั้ง
34

img_435f54a02b893a3d36203b48b12a260c

0 ครั้ง
35

img_97c192fbea9d8c11646a4c129f13d45f

0 ครั้ง
36

img_50ec599055e8f8c28890d11856c76723

0 ครั้ง
37

img_f71f625ce501a47c05ba66e7d391f26d

0 ครั้ง
38

img_78eea3b0099468f3e1c2d8e4f58090f9

0 ครั้ง
39

img_e080a58d4f33dad08f56430beb2358fc

0 ครั้ง
40

img_dfa5dbb42c4415492e8586bda5511258

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : local ขอนแก่น government RoadShow digital