สตาร์ทอัพฟิตจัดลงแข่ง MEGA2017 เพียบ EGA ดึงภาครัฐสร้าง Data Economy เปิดชุดข้อมูลอัตโนมัติรองรับ


13 July 2560
1034

สตาร์ทอัพฟิตจัดลงแข่ง MEGA2017 เพียบ EGA ดึงภาครัฐสร้าง Data Economy เปิดชุดข้อมูลอัตโนมัติรองรับ ด้าน NIA เตรียมช้อนผลงานดีต่อยอดเชิงพาณิชย์ พร้อมสร้างแคมป์บ่มเพาะรองรับทีมจากนักศึกษา เผยพร้อมผลักเข้าตลาดได้ทันที

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ DE เปิดเผยว่า โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายโซลูชันภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560” หรือ Mobile Enterprise d-Government Awards 2017 : MEGA 2017”  เป็นการนำข้อมูลของภาครัฐมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และช่วยในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่มีพลวัตที่รวดเร็วและซับซ้อน โดยการนำฐานข้อมูลภาครัฐที่เข้าถึงการบริการประชาชนทั้งประเทศในทุกภาคส่วนมาใช้ ซึ่งจะทำให้ภาคเอกชนเองสามารถคิดค้นแอปพลิเคชันใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี 

อย่างไรก็ตามการสร้างโลกของ Open Government Data นั้นหาใช่การที่มีหน่วยงานมากมายนำชุดข้อมูลออกมาเผยแพร่ แต่คือการเร่งสร้าง Ecosystem หรือ สภาพแวดล้อมทั้งระบบของ Open Data นั่นคือทุกหน่วยงานพร้อมเปิดเผยข้อมูล และข้อมูลต้องมีความจำเป็น มีมาตรฐาน สามารถนำไปใช้งานต่อได้ รัฐพร้อมสนับสนุนทั้งในส่วนของกฎระเบียบและงบประมาณ หน่วยงานเอกชนนอกจากแบ่งปันข้อมูลแล้วยังนำข้อมูลไปใช้อย่างบูรณาการและสร้างสรรค์ และจะมีประชาชนจำนวนมากได้ใช้ชุดข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันต่อไป

งานหลักของปีนี้คือ การเร่งผลักดันฝั่งใช้งานชุดข้อมูล ตั้งแต่การสร้างแรงจูงใจให้ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนำชุดข้อมูลไปประยุกต์และบูรณาการเพื่อให้เกิดข้อมูลใหม่ๆ เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาผลงาน เช่น การสร้างแอปพลิเคชันรองรับชุดข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งหากวัดกันตามตัวเลขในหลักสากลนั้นในฝั่งผู้ใช้หรือ Demand ควรมีตัวเลขมากกว่าชุดข้อมูลที่มีอยู่ 2 เท่าหรือมากกว่า ดังนั้นการสร้าง Data Economy จึงไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะจะทำอย่างไรให้เกิดชุดข้อมูลที่น่าสนใจ ใช้งานได้จริง และเป็นที่นิยมของประชาชน

ไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) เปิดเผยว่า ในโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายโซลูชันภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 หรือ Mobile Enterprise d-Government Awards 2017 : MEGA 2017 ได้รับความสนใจจากผู้เข้าแข่งขันกลุ่มสตาร์ทอัพจำนวนมาก โดยขณะนี้มีผู้สมัครและเสนอตัวเข้ารับข้อมูลภาครัฐไปพัฒนาต่อเป็นโมบายแอปพลิเคชันแล้วกว่า 120 ราย ถือเป็นแนวโน้มที่ดีในการเกิดนวัตกรรมการพัฒนาโมบายโซลูชันภาครัฐที่จะให้บริการประชาชนมากขึ้น

โดยภาพรวมของงานในปีนี้จะเป็นการยกระดับแนวคิด Data Economy เพื่อทำให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในระดับนักพัฒนาโปรแกรม ได้รับรู้ถึงการขับเคลื่อนสังคมใหม่ด้วยชุดข้อมูล โดยภาครัฐจะทำการนำร่องเปิดชุดข้อมูลในระดับ API หรือ ชุดข้อมูลที่นักพัฒนาโปรแกรมทุกระดับสามารถนำไปปลั๊กอิน หรือ เขียนโปรแกรมทับต่อยอดลงไปได้โดยไม่ต้องไปพิมพ์ข้อมูลใหม่ และทันทีที่ข้อมูลต้นทางเกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ถูกดึงนำไปใช้จะแก้ไขโดยอัตโนมัติ ทำให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์และผู้ใช้งานไม่ต้องเกิดความยุ่งยากในการอัพเดทอีกต่อไป

“ปีนี้ถือเป็นปีแรกที่มีการเปิด API เช่นนี้ ชุดข้อมูลที่เปิดอาจจะยังมีไม่มากนัก แต่ก็ได้รับความสนใจจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์จำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลดีให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เองและหน่วยงานรัฐที่ปล่อยชุดข้อมูล API ออกมาด้วย เพราะจะเกิดซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับภาครัฐนั้นๆ เกิดขึ้น ส่งผลให้ในปีต่อไปจะมีทั้งหน่วยงานรัฐที่เปิดเผยข้อมูลในระดับนี้มากขึ้น ขณะที่ภาคเอกชนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ก็จะมากขึ้นเช่นกัน ทำให้ Data Economy เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้ในที่สุด” ไอรดาฯ กล่าว

ในปีนี้นอกจากรางวัลของ MEGA ที่ได้จาก EGA จำนวน 1 แสนบาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแล้ว ทางกลุ่มสตาร์ทอัพที่เข้าแข่งขันยังมีสิทธิ์ได้รับเงินทุนสนับสนุนพัฒนาต้นแบบจากทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เพื่อนำผลงานเข้าสู่การทำธุรกิจสตาร์ทอัพอีก 1 ล้านบาทอีกด้วย ถือเป็นทุนตั้งต้นในระดับ seed round แบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่งจะทำให้ผลงานการเข้าประกวดกลายเป็นแอปพลิเคชันเชิงการค้าได้ทันที 

ขณะนี้การแข่งขัน MEGA ในระดับผู้ประกอบการอยู่ระหว่างรอบ Idea Pitching โดยหมวดหมู่ที่แข่งขันมีทั้งหมด 3 หมวดคือ การพัฒนาเมืองและ Eastern Economic Corridor of innovation หรือ EECi คือ การขนส่งและการเดินทาง (Logistic / Transport) เมืองน่าอยู่ (Waste / Safety / Urban / Security / Sanitary) และหมวดสุดท้ายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการเลือกเข้าแข่งขันคือ การเข้าถึงบริการภาครัฐ (Public Service Accessibility / Health Tech) ซึ่งทีมทั้งหมดที่ผ่านเข้ารอบ Idea Pitching จะเข้าสู่ Camp สำหรับเสริมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ เกี่ยวกับ City Innovation ซึ่งใน Camp จะจัดอบรมและ Workshop เกี่ยวกับ Prototyping & Testing Workshop และเทคโนโลยี เช่น Agile & Lean Development เป็นต้น

สำหรับในกลุ่มนักศึกษามีทีมที่สนใจถึง 200 ทีม โดย EGA ได้สร้างกิจกรรม “แคมป์บ่มเพาะ” (Incubation) รองรับ โดยมีการบ่มเพาะรวมทั้งหมด 3 ครั้ง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและดึงศักยภาพสูงสุดในตัวผู้เข้าประกวดและทีมงาน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้เรื่องเทคโนโลยี เครื่องมือการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สำคัญ รวมทั้งชี้ให้เห็นแนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ๆ ของโลก ตลอดจนบ่มเพาะทักษะทางธุรกิจ เพื่อก้าวสู่กลุ่ม Startup ต่อไป นอกจากนั้นผู้เข้ารอบยังมีโอกาสได้พบกับเจ้าของหน่วยงานภาครัฐที่เลือกนักพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยตรง อีกทั้งอาจเป็นการต่อยอดธุรกิจต่อไปหลังจบโครงการ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1397162253686745

เอกสารแนบ

1

img_dc13f18151638e682eff18d07069a5be

0 ครั้ง
2

img_19873b481f1c65c01369e84ab6f2c629

0 ครั้ง
3

img_69a2232c2162980577a03b7b3bfef8d3

0 ครั้ง
4

img_df70a9f44c7f2352fb8c42185a0ad018

0 ครั้ง
5

img_bba1c2ee8f49dc052c0689c051f99a70

0 ครั้ง
6

img_2374796e3bccebff3de0d3b8ceaef90e

0 ครั้ง
7

img_5bfca03928db8458bc8ddcb62cd4af9c

0 ครั้ง
8

img_9672a2fe9df6acf8d15ffa818b7c16b2

0 ครั้ง
9

img_89de181d93d74b417ed25cb7cd04c940

0 ครั้ง
10

img_eef9a3fc3f7d0bdb4123d6bde3d5139e

0 ครั้ง
11

img_e27280bb11bc1131896de1b6c0c48666

0 ครั้ง
12

img_c4b749f9a388478436b73ae45ec5e6f3

0 ครั้ง
13

img_135c0908ed34d48a824e02e66a2ef25e

0 ครั้ง
14

img_0386bcce0f696e54b4d2bc14669ebf3e

0 ครั้ง
15

img_94f40e5be66e4ed2d2d76b25bd7fce74

0 ครั้ง
16

img_fc8d357302182f920dfd56e67d70c2dd

0 ครั้ง
17

img_87a17f6eccc64749bd94a4094b9ae308

0 ครั้ง
18

img_19c5415ce14623d495916b84a3bc54ce

0 ครั้ง
19

img_b97368bf08dfc128ab36fde676505a8c

0 ครั้ง
20

img_b74ffe328d639af56dc565b56ed04ba2

0 ครั้ง
21

img_1a4e9b891aac92de23c935b8b4455376

0 ครั้ง
22

img_aaf58057ac55c5333a6bb028ed4cad9e

0 ครั้ง
23

img_3f7bd7a7d450ce7a4364aecde874685a

0 ครั้ง
24

img_1dbfb964e8f724eae7a898b6f71bd3ce

0 ครั้ง
25

img_431cac93faa5e367113468260989ef16

0 ครั้ง
26

img_6f57fd751e89d4433c48d1452e3cd85b

0 ครั้ง
27

img_f73cfd9f813b5e863a61f0663f28560c

0 ครั้ง
28

img_de92056c2825ddf8a7f5fa97975a73fb

0 ครั้ง
29

img_9bc4b854d47c8d596de96bb4859a6d4d

0 ครั้ง
30

img_df4ccdbdecdc81803a26838610e92b01

0 ครั้ง
31

img_d49deabce3897f2165c72a624f52117c

0 ครั้ง
32

img_3d45cbb2a6069ba896cad4593d82aa76

0 ครั้ง
33

img_b6af0e966fbe26fccf11f99cf2895379

0 ครั้ง
34

img_17e37f6bd9456460e3cf876ff05e0d99

0 ครั้ง
35

img_0cd15044540c9263e6088bf0640a1d48

0 ครั้ง
36

img_7cc0d713bcc341d628151da5022c40cb

0 ครั้ง
37

img_94e33c24dca5aa85a816cc6caa0d5126

0 ครั้ง
38

img_a7cbdd4f195c3f247b13f170f66d4513

0 ครั้ง
39

img_b8650c6b86a48adf02db0a5c06af310e

0 ครั้ง
40

img_1bc782767f6a6f1c8a5231243cdf6198

1 ครั้ง
41

img_61bd0479a4cc5aeb290686f39bc003e8

0 ครั้ง
42

img_c214047147db106c370b7cf35257e434

0 ครั้ง
43

img_081c84d62416b8d1195203003fc101fb

0 ครั้ง
44

img_2991d0f3b46cf7c56e3683f0e7631025

0 ครั้ง
45

img_3f704c86970563364bd045ca5df28532

0 ครั้ง
46

img_4941799175f49d43836c2d78b4019ec9

0 ครั้ง
47

img_bf0ca39ee29b4f4680ee611784649487

0 ครั้ง
48

img_53736199e7e1a115b2adbde31f716bb8

0 ครั้ง
49

img_17844526500ac78e50da820fe53cdc02

0 ครั้ง
50

img_92b9ccb26207465cbab0c555e332396d

0 ครั้ง
51

img_f56e5e3411a21054820d7937a02491d8

0 ครั้ง
52

img_122dc41365f7065edc6ed83abcda1c9e

0 ครั้ง
53

img_56f3468490be2a5cebc53256cc203d16

0 ครั้ง
54

img_8c06f92cbc073364dce30fbe7cd6360f

0 ครั้ง
55

img_f1180ba77be7759bb9bb4e1653a9d429

0 ครั้ง
56

img_6083f37fd27b9d22736509c34c585817

1 ครั้ง
ป้ายกำกับ : MEGA2017