GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government ณ จังหวัดนครสวรรค์


30 มิถุนายน 2560
1234

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560; พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และคณะเป็นประธานเปิดการสัมมนา GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ ณ ห้องแพลททินั่ม ฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์  จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ พัฒนาบริการ GovChannel ไปยังส่วนราชการ ประชาชน ในท้องถิ่น และสื่อมวลชนในภูมิภาค รวมทั้งเป็นโอกาสในการรับฟังความคิดเห็น. จากส่วนราชการและประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนา Local government Services ที่จำเป็นหรือเหมาะสมกับประชาชนในแต่ละพื้นที่ 

ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมกันขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับ ภูมิภาคสู่การเป็น Digital Thailand โดยมีเป้าหมายได้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรด้านการสาธารณสุข สถาบันการศึกษาภาคเอกชน สมาคมสมาพันธ์ และประชาชนประมาณ 200 คน

ในงานนี้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยผู้อำนวยการ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด และ รองผู้อำนวยการนางไอรดา เหลืองวิไล พร้อมด้วยนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับและนำคณะของรองนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานทั้งหมดในภาพรวม 

และในเวลา 11.00 น. รองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ได้เดินทางไปทำพิธีเปิด ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ซึ่งเป็นการให้บริการภาครัฐในรูปแบบบริการจากหน่วยงานต่างๆ ผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐด้วยบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว และตู้ให้บริการดังกล่าวจะติดตั้งไว้ ณ ห้างวีสแควร์  นครสวรรค์ (บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์สาขา 1)

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1384941808242123

เอกสารแนบ

100

img_70c0810538070b4517449264b3f400b3

12345 ครั้ง
101

img_5f92477543f8f200534c874105bbf942

12345 ครั้ง
102

img_b56c29799940bce78c25ec714e77ec03

12345 ครั้ง
103

img_250063bfbddfcb520b87f0b90c3e2997

12345 ครั้ง
104

img_a9a0be901aea4d120e2c2e0dc9f4e979

12345 ครั้ง
105

img_d4edade82e1dacff8671c3eca8a9091c

12345 ครั้ง
106

img_db804928e0747fd6d190324dc2a03485

12345 ครั้ง
107

img_a5c4ed40d146d82ad72c546e37414ecc

12345 ครั้ง
108

img_d3de44cb8bb85337cf209a5fba248a63

12345 ครั้ง
109

img_1e359a51ea772285b23d02d44e92dfff

12345 ครั้ง