สำนักงานศาลปกครองเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)


28 มิถุนายน 2560
1234

คุณจณัญญา สุภานิช ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรสำนักงานศาลปกครอง นำคณะเจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสายงานสนับสนุนก่อนเลื่อนระดับชำนาญการ สำนักงานศาลปกครองประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเรื่อง “บทบาทของ สรอ. ต่อการสร้างนวัตกรรมการให้บริการประชาชน” ณ ห้องประชุมวิภาดี ชั้น 18 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (นย.) กล่าวต้อนรับและบรรยายในหัวข้อดังกล่าว เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1382276728508631
 

เอกสารแนบ