สำนักงานศาลปกครองเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)


28 June 2560
1179

คุณจณัญญา สุภานิช ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรสำนักงานศาลปกครอง นำคณะเจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสายงานสนับสนุนก่อนเลื่อนระดับชำนาญการ สำนักงานศาลปกครองประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเรื่อง “บทบาทของ สรอ. ต่อการสร้างนวัตกรรมการให้บริการประชาชน” ณ ห้องประชุมวิภาดี ชั้น 18 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (นย.) กล่าวต้อนรับและบรรยายในหัวข้อดังกล่าว เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

เอกสารแนบ

1

img_7c7a28cf22cc8a88f9d260a80c1b7c5f

1 ครั้ง
2

img_a0493811918655109be68581aeaf362a

1 ครั้ง
3

img_8fcad4b017aacbea111b2c76c2be1b3b

1 ครั้ง
4

img_cc27b057dff472b475aaa9d5909ae731

1 ครั้ง
5

img_8d144e28b9746680017a625f315d7689

0 ครั้ง
6

img_28093d9c1cf20ac2ef332e5dafdd3d83

1 ครั้ง
7

img_2593f73c7c4017bab494666be369bd74

0 ครั้ง
8

img_22f47943b02003f78bdf4cf0e5b9d33f

1 ครั้ง
9

img_70b818b32ffe195f70523a8b220081f9

0 ครั้ง
10

img_b54f9741677e81bbfc672f2f89890436

0 ครั้ง
11

img_d41cb2e52e8a9f20fd40eb8301b17eec

1 ครั้ง