โครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2560


27 มิถุนายน 2560
723

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องคริสตัล 1 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้จัดงานประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนากรอบการสำรวจ และเกณฑ์การประเมินระดับความพร้อมของรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้โครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2560

โดยมี ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นประธานในการประชุม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมครั้งนี้อาทิ ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์, ดร.จีราวรรณ บุญเพิ่ม และคุณชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และดร.เจษฎา ศิวรักษ์ ที่ปรึกษาและเชี่ยวชาญในการพัฒนาด้านดิจิทัล บ.ซีเอสเอ็น รีเสิร์ช จก. เป็นผู้นำเสนอและสรุปการประชุม

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1381478921921745

เอกสารแนบ

1

img_572951a586a19672c83f289ae5dd476f

0 ครั้ง
2

img_bf0a7ccd53c632915c06cac8bf9ec656

0 ครั้ง
3

img_15db8bc23d20ad91366853354092257c

0 ครั้ง
4

img_47b531930e92ad2a27062030fb746be9

0 ครั้ง
5

img_7d5ea4f291df3029a54cff1731bb20a5

0 ครั้ง
6

img_ace9c301d36c9801d5ebf5cc523d6682

0 ครั้ง
7

img_ebd6d636987be31df61b16a321972b2a

0 ครั้ง
8

img_986aa8327bce05c8835444bc6b6cf565

0 ครั้ง
9

img_c50accd72d9c5a32b7d351a5741fa3c0

0 ครั้ง
10

img_08a127a058712e731d787193ada7aa85

0 ครั้ง