อบรมโครงการ “ระบบภาษีไปไหน” ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ Thailand Government Spending ณ กรมบัญชีกลาง


26 June 2560
855

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  เป็นประธานการอบรมโครงการ “ระบบภาษีไปไหน” ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ Thailand Government Spending ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เพื่อเตรียมความพร้อม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลของระบบ แก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารกรมบัญชีกลาง ก่อนการเปิดตัวระบบภาษีไปไหนเวอร์ชันใหม่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

เอกสารแนบ

1

img_755d6398c780b0e3539f310e92024d3e

8 ครั้ง
2

img_a1adb7d5498345c166d18e45c54606f8

3 ครั้ง
3

img_9f65991445e7db15c845a04584a8dcb9

3 ครั้ง
4

img_6aa1b26ff754cddd1bf58f4f7dc3d6b3

1 ครั้ง
5

img_9d033f2e64e52c6fffe3181cc6122586

1 ครั้ง
6

img_1df8dcff8b9e0ca7233a5eefc12c058d

1 ครั้ง
7

img_278612bb9a60faf126fc2feac52e6a61

1 ครั้ง
8

img_6ff003379907dc4a217f022aa5e4e54d

2 ครั้ง