สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) เข้าอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Information Technology Service Management : ITOP)


22 June 2560
1204

คุณพิภพ ชำนิวิกัยพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) และคณะผู้ติดตามจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) เข้าอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน(Information Technology Service Management : ITOP) ณ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยมี คุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึก จากนั้นเป็นการบรรยายให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโดย คุณทิวากร แตงอ่อน (ENS) และ คุณอัญชลี โพธิ์อ่อน (CMD) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560