สัมมนา การปฏิรูปภาครัฐภายใต้แผนรัฐบาลดิจิทัลสู่ Thailand 4.0


16 June 2560
1054

นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อํานวยการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาองค์กรตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล” ในงานสัมมนา “การปฏิรูปภาครัฐภายใต้แผนรัฐบาลดิจิทัลสู่ Thailand 4.0” จัดโดย สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ EGA เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ อาคารสโมสร ชั้น 2 สถาบันวิชาการ ทีโอที (TOT Academy) งามวงศ์วาน มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 130 คน

เอกสารแนบ

1

img_c9e185f54c75fe3a9b8bd35dec3cbf83

0 ครั้ง
2

img_69ec2c9488524212a0dc9b0ac97f77e7

0 ครั้ง
3

img_3424e291704d8ef3cb6dbc37b7c96325

0 ครั้ง
4

img_4f3ed5ebd992b66aec2063e00fb5f9ce

0 ครั้ง
5

img_8c6e8e87426c76774c75880ed1c48a79

0 ครั้ง
6

img_76fbff4ed07022cbc48e2d1480480b37

0 ครั้ง
7

img_c961ee301f6e2fc2eda6a89644f50200

0 ครั้ง
8

img_ab4c280d61e3f560af3386cb31ab6956

0 ครั้ง
9

img_134d7ff040590f43ced7865f159f02d9

0 ครั้ง
10

img_b303d989adc7a6c7894a230467457f2b

0 ครั้ง
11

img_d0efcb9f632df92c92822993c1c5e968

0 ครั้ง
12

img_92f2369cffaaadfb1e9998e61832192e

0 ครั้ง
13

img_cd342624176825e3b304b93347652ba0

0 ครั้ง
14

img_f98530d2b5c4b2bb61f2c43a4ba1e447

0 ครั้ง
15

img_d9af7a944201a153c9fdd54c407d52bb

0 ครั้ง
16

img_e85f0fb49225fce3745616c85a1c7327

0 ครั้ง
17

img_8b6df0e428a2e5a27f4574c46634c174

0 ครั้ง
18

img_dd45db9f3e7793e5d5df9bf6a0dec4a2

0 ครั้ง
19

img_400d5057b64c258f882196d6876974b5

0 ครั้ง
20

img_cb7b1720926caa223bce7e60cf5037cc

0 ครั้ง
21

img_b98c6abe105aca412d511db409bfc82d

0 ครั้ง