สัมมนา การปฏิรูปภาครัฐภายใต้แผนรัฐบาลดิจิทัลสู่ Thailand 4.0


16 มิถุนายน 2560
1234

นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อํานวยการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาองค์กรตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล” ในงานสัมมนา “การปฏิรูปภาครัฐภายใต้แผนรัฐบาลดิจิทัลสู่ Thailand 4.0” จัดโดย สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ EGA เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ อาคารสโมสร ชั้น 2 สถาบันวิชาการ ทีโอที (TOT Academy) งามวงศ์วาน มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 130 คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1370963749639929

เอกสารแนบ