มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์


5 มิถุนายน 2560
1033

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานเรื่อง "การบริการด้านเครือข่ายของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์" โดยมีคุณอิทธิรัมภ์ อิทธิสุขนันท์ ตัวแทนจากฝ่านที่ปรึกษาด้านบริการ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1360048117398159

เอกสารแนบ

1

img_a494ce4e543cede2f0272117938cd817

0 ครั้ง
2

img_92043cfca5203e620d5e8fa8dbe1d19e

0 ครั้ง
3

img_126cafc775f7766fb79a8408d1e07814

0 ครั้ง
4

img_e24e519e9d0ed9e85040b650438ac1a8

0 ครั้ง
5

img_dad5e52fd1452b800354bcdf44b4c2d8

0 ครั้ง
6

img_d5dd8dec46e4382f92496194ce942583

0 ครั้ง