มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์


5 มิถุนายน 2560
1234

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานเรื่อง "การบริการด้านเครือข่ายของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์" โดยมีคุณอิทธิรัมภ์ อิทธิสุขนันท์ ตัวแทนจากฝ่านที่ปรึกษาด้านบริการ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1360048117398159

เอกสารแนบ