มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์


5 June 2560
1132

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานเรื่อง “การบริการด้านเครือข่ายของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” โดยมีคุณอิทธิรัมภ์ อิทธิสุขนันท์ ตัวแทนจากฝ่านที่ปรึกษาด้านบริการ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา