พอช.เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันฯ ขอเชิญชวนบุคคลที่สนใจ หรือเชิญชวนองค์กรชุมชน/องค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ผอ.พอช. ที่จะครบวาระภายในเดือนกันยายนนี้


17 May 2560
1285

(กดที่รูปเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจสมัคร หรือบุคคล เครือข่ายองค์กรชุมชน องค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2560 ทั้งนี้เปิดรับสมัครและเสนอชื่อ ระหว่างวันที่ 15 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2378-8300 ต่อ 8207 ,  8231