การประชุมรับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ และ (ร่าง) มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ


2 May 2560
1300

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิด “การประชุมรับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization) และ (ร่าง) มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ” โดย มี ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)   เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดสัมมนาฯ ณ อาคารทรงกลม ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ : government Data Center Modernization