การปฏิรูปภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ พร้อมเปิดตัวการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์อย่างครบวงจร (e-Registration)


20 เมษายน 2560
1234

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกในการขออนุญาตของทางราชการ ระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมที่ดิน และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปยังกรมที่ดิน

โดยมีนายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "การปฏิรูปภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ" พร้อมเปิดตัวการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์อย่างครบวงจร (e-Registration) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1317559444980360