การปฏิรูปภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ พร้อมเปิดตัวการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์อย่างครบวงจร (e-Registration)


20 April 2560
1130

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกในการขออนุญาตของทางราชการ ระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมที่ดิน และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปยังกรมที่ดิน

โดยมีนายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “การปฏิรูปภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ” พร้อมเปิดตัวการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์อย่างครบวงจร (e-Registration) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

เอกสารแนบ

1

img_23b0e95ccec7cae985a0256906ca5bb5

1 ครั้ง
2

img_46743370f66b561348a584d13ca7de11

1 ครั้ง
3

img_35555b32e0ee0236add74cfcfd86dddd

0 ครั้ง
4

img_3338c43a952936d94bacd211dc7e87b3

0 ครั้ง
5

img_ade08d6abfb4dab242ba4c82f5134cf3

0 ครั้ง
6

img_430cc7137303e78b7b3a2638307564d8

0 ครั้ง
7

img_c029162f3d3c83a43063326ce986b8c7

0 ครั้ง
8

img_da77164a26961cdc99c65aa91a488eee

0 ครั้ง
9

img_e88d6e307f19c7024b18ee8fd2af121c

0 ครั้ง
10

img_74131b90523ca641011c1a07d2246831

0 ครั้ง