อบรมการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ 2


20 April 2560
628

เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ 2” โดยมีนายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 22 ท่าน จาก 16 หน่วยงาน ณ โรงแรม เบสท์เวสเทิน์น พลัส แวนดา แกรนด์