กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เยี่ยมชมดูงาน EGA


5 April 2560
740

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. นำโดย คุณบุญเลิศ อันประเสริฐพร ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มปฏิบัติการ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน “บริการของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” โดยนายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาด้านบริการ ให้การต้อนรับ

เอกสารแนบ

1

img_758d85f2bf6309dc8ad58e731c2330b9

1 ครั้ง
2

img_77e97c7e795300c569110f43e9a753c1

1 ครั้ง
3

img_178d730336c0532ab656863eb19b180f

0 ครั้ง
4

img_ee2a02165d579b3f0e7f6750a7953971

0 ครั้ง
5

img_9dc32b484b67472c2a7972f2b6837a47

0 ครั้ง
6

img_10dcb87f1b4dccea819098eebd32d796

0 ครั้ง
7

img_90f7797367e663c532ee45f54946410b

0 ครั้ง
8

img_6c21b178435e4a0d24b4cd6b3cd4b6db

0 ครั้ง
9

img_21d1f78ad5c60ce683894f5eb5233abe

0 ครั้ง
10

img_63bc39cdd70042f64e28ee4d398396f1

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : ดูงาน กบข