GovChannel Roadshow 2017: Digital Local Government “ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ


24 March 2560
1059

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา GovChannel Roadshow 2017: Digital Local Government “ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” และนิทรรศการแสดงผลงานบริการของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ห้อง CGV 1 โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว แอนด์ คอนเว็นชั่น จังหวัดเชียงใหม่

โดยการจัดงานในครั้งนี้ มุ่งเน้นการลงพื้นที่เพื่อรับทราบความต้องการในการใช้บริการ e-Service ต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในจังหวัดภูมิภาค และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะสร้างประโยชน์กับงานบริการประชาชนอย่างแท้จริงให้ทุกส่วนงานได้เข้าใจ  

นอกจากนี้ทางสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA โดยดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการฯ และคุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการฯ ลงพื้นที่นำทีมงาน EGA ดำเนินการติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชน ได้ทดลองใช้งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐผ่านบัตรประชาชน smart card ได้ด้วยตัวเองอีกด้วย 

ป้ายกำกับ : RoadShow digital Govchannel 2017 Local Government