EGA และ BigC ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการการให้บริการผ่านศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (GovChannel)


23 มีนาคม 2560
1234

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA โดยนายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และนางอัญชนา วิทยาธรรมธัช ที่ปรึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการการให้บริการผ่านศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (GovChannel) ณ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์  ถนนรางน้ำ  กรุงเทพฯ

โดยสาระสำคัญ ของความร่วมมือในครั้งนี้คือการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการของภาครัฐได้หลากหลายช่องทาง ซึ่งหนึ่งในช่องทางดังกล่าว คือการให้บริการภาครัฐผ่าน ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ซึ่งบิ๊กซี เป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ มีสาขาให้บริการอยู่ทั่วประเทศและพรั่งพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในเกือบทุกด้านในการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับภาครัฐที่มุ่งให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อขอรับบริการจากภาครัฐ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1286479994754972

เอกสารแนบ