EGA และ BigC ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการการให้บริการผ่านศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (GovChannel)


23 March 2560
1173

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA โดยนายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และนางอัญชนา วิทยาธรรมธัช ที่ปรึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการการให้บริการผ่านศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (GovChannel) ณ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์  ถนนรางน้ำ  กรุงเทพฯ

โดยสาระสำคัญ ของความร่วมมือในครั้งนี้คือการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการของภาครัฐได้หลากหลายช่องทาง ซึ่งหนึ่งในช่องทางดังกล่าว คือการให้บริการภาครัฐผ่าน ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ซึ่งบิ๊กซี เป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ มีสาขาให้บริการอยู่ทั่วประเทศและพรั่งพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในเกือบทุกด้านในการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับภาครัฐที่มุ่งให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อขอรับบริการจากภาครัฐ

 

เอกสารแนบ

1

img_0c589c25b6a1390d7266e9bce8f9d2f3

1 ครั้ง
2

img_3b022d57bdb91bca1d565c66f90b15b0

1 ครั้ง
3

img_21c848430b0dad434897a4162bbc74f9

0 ครั้ง
4

img_e3bb0864715e18a2e9c3fba7edd7c450

1 ครั้ง
5

img_dab20b65557cae6d238f38e5316923e9

0 ครั้ง
6

img_ecc8b3a2b77734bb0cee5e38de6d1dc5

0 ครั้ง
7

img_390b22a266b2b1c8c804e08db0f6eafe

0 ครั้ง
8

img_5f7eaf8552537a03e9e163c879567207

0 ครั้ง
9

img_4dac0e17fc8e3ad8332de5624ffdf941

0 ครั้ง
10

img_0f9b5f26cbdd4228e928e8702c3d2a26

0 ครั้ง
11

img_45487f4e4f088893ec6a2361963ea94a

0 ครั้ง
12

img_085b09d690b6975edd44ce74af66f023

0 ครั้ง
13

img_6c6cf9c515d53f5dcf03a22ac014417c

0 ครั้ง
14

img_d9fd8a88dd43ca7f38b634589b42139f

0 ครั้ง
15

img_0f27f0c7a8664af4d0cedb929e108bcb

0 ครั้ง
16

img_70fde1db4119126c0fa1396a0f50308d

0 ครั้ง
17

img_3338aa49db282522b8cfe68f342fd43d

0 ครั้ง
18

img_e1da57bd9892840ae5c3fa85bb8413ed

1 ครั้ง