การประชุมแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 3 “การแพทย์ฉุกเฉินดิจิทัลสู่การพัฒนานครอัจฉริยะ”


1 March 2560
1020

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมเป็นวิทยากรอภิปราย เรื่อง “นโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับงานการแพทย์ฉุกเฉินดิจิทัลสู่การพัฒนานครอัจริยะ” พร้อมกับวิทยากรอีก 4 ท่าน ได้แก่ 
นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย, นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นายนิพนธ์ บุญญามณี กรรมการการแพทย์ฉุกเฉินและนายก อบจ.สงขลา และ รอ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ดำเนินรายการโดย ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิรินำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ในการประชุมแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 3 “การแพทย์ฉุกเฉินดิจิทัลสู่การพัฒนานครอัจฉริยะ” (Digital EMS toward Smart City Development) ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 1-3 มีนาคม 2560

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1265881403481498

เอกสารแนบ

1

img_5db3ca919cdae995ad122432ff1c69db

1 ครั้ง
2

img_27097d39e215efd46f457a22e0ae0238

0 ครั้ง
3

img_b560c947d87c10ecc6391949b56ca2b4

0 ครั้ง
4

img_546ca3683b2458cea46d6614121a730a

0 ครั้ง
5

img_d102e7a968e47b4382829a6e10f6466f

0 ครั้ง
6

img_502f48f65e65af9183792294a1375d7f

0 ครั้ง
7

img_e5a67e5440edfa3d3c2d60cdc1b936e6

0 ครั้ง
8

img_aded2ee08c1e5748b64d0435049ac9ec

0 ครั้ง
9

img_13d14f30393875d29e82fd413b4f8c83

0 ครั้ง
10

img_f6cd7f7fb561fbc3428dde262540acfa

0 ครั้ง
11

img_93bec838d0215d321007466e3cf8c25d

0 ครั้ง
12

img_4cef68a22713e41d690c6c14538c1039

1 ครั้ง
ป้ายกำกับ : ครั้งที่ 3 EMS DEMS