การประชุมแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 3 “การแพทย์ฉุกเฉินดิจิทัลสู่การพัฒนานครอัจฉริยะ”


1 มีนาคม 2560

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมเป็นวิทยากรอภิปราย เรื่อง “นโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับงานการแพทย์ฉุกเฉินดิจิทัลสู่การพัฒนานครอัจริยะ” พร้อมกับวิทยากรอีก 4 ท่าน ได้แก่ 
นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย, นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นายนิพนธ์ บุญญามณี กรรมการการแพทย์ฉุกเฉินและนายก อบจ.สงขลา และ รอ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ดำเนินรายการโดย ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิรินำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ในการประชุมแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 3 “การแพทย์ฉุกเฉินดิจิทัลสู่การพัฒนานครอัจฉริยะ” (Digital EMS toward Smart City Development) ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 1-3 มีนาคม 2560

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1265881403481498

ป้ายกำกับ : ครั้งที่ 3 EMS DEMS