EGA จับมือ สรรพากร และ ETDA เปลี่ยนระบบการชำระเงินเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หนุนภาคธุรกิจใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุน Government Cloud สร้างความมั่นใจปลอดภัยยอดเยี่ยม พร้อมขยายระบบรองรับการใช้งานเต็มรูปแบบ


1 March 2560
1587

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการฯ  เป็นตัวแทนของ EGA ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระบบการจัดทำและส่งมอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email ร่วมกับ นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร และ นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 30 ล้านบาท สามารถจัดทำและส่งมอบใบกำกับภาษีผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ณ อาคารเดอะไนน์ พระราม9 กรุงเทพมหานคร

————————————
ข่าวประชาสัมพันธ์

EGA จับมือ สรรพากร และ ETDA เปลี่ยนระบบการชำระเงินเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หนุนภาคธุรกิจใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุน Government Cloud สร้างความมั่นใจปลอดภัยยอดเยี่ยม พร้อมขยายระบบรองรับการใช้งานเต็มรูปแบบ

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) เปิดเผยว่า EGA ได้ร่วมมือกับกรมสรรพากร และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA จัดทำโครงการ e-Tax Invoice by Email เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี จัดทำและส่งมอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการประทับรับรองเวลา (Time Stamp) เพื่อยืนยันการมีอยู่จริงของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ณ เวลาที่ประทับรับรอง
“โครงการ e-Tax Invoice by Email เป็นระบบที่มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่ประสงค์จัดทำและส่งมอบใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการจัดทำและส่งเอกสารได้อย่างมั่นใจ ภายใต้ระบบที่มีความปลอดภัย ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมมีความคล่องตัวในการทำธุรกิจยุคดิจิทัลมากขึ้นสอดคล้องกับแนวคิดไทยแลนด์ 4.0” ดร.ศักดิ์กล่าว
ทั้งนี้ EGA เข้ามาสนับสนุนและให้บริการ Government Cloud (G-Cloud) ซึ่งเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานเครื่องแม่ข่ายเสมือนที่ใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งที่มีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรของระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเครือข่าย Government Information Network (GIN) ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติคความเร็วสูงที่มีความปลอดภัยเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการจัดเก็บข้อมูลและสำรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการในระบบ e-Tax Invoice by Email ได้อย่างมั่นใจ
ระบบ e-Tax Invoice by Email ถือเป็นการทำงานระหว่างส่วนราชการในลักษณะการให้บริการแบบ Online Service แก่ประชาชนและภาคธุรกิจให้เกิดงานบริการที่มีคุณภาพได้อย่างครบวงจรเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืน และคาดว่าระบบนี้จะมีปริมาณการใช้งานที่ขยายเติบโตมากขึ้น และจะเป็นการใช้งานออนไลน์ทั้งระบบที่มีขนาดใหญ่มาก ดังนั้นทาง EGA จึงได้เตรียมการทั้งเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยและการที่ทำให้สาธารณูปโภคทางด้านไอทีทั้งหมดสามารถขยายตัวรองรับปริมาณการใช้งานขนาดใหญ่ หรือ scalable เอาไว้แล้ว

เอกสารแนบ

1

img_16fda7b65a1950f75c6268ae727da679

2 ครั้ง
2

img_d27333b4bf53c36597d397558871bace

0 ครั้ง
3

img_99076815fce11a34f742cf278e1e8d10

0 ครั้ง
4

img_dca0c8d8de5ba3f6f6dd56e50362bf43

0 ครั้ง
5

img_ba63916b80aac69eeacc44d3009b6227

0 ครั้ง
6

img_74a41715e5b0583211b6219fda47867e

0 ครั้ง
7

img_b3f867feed7d7f17f13e0284537342b6

0 ครั้ง
8

img_6355b4f38e198dd704027f4173c5818a

0 ครั้ง
9

img_e34f9be8cb85c92f1d5eee5d88375ca1

0 ครั้ง
10

img_db91fa9d8a52718b58efdac972b66f32

0 ครั้ง
11

img_7f6f2f18fa2abf5e49daaa376ce8b5a1

0 ครั้ง