EGA จับมือ สรรพากร และ ETDA เปลี่ยนระบบการชำระเงินเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หนุนภาคธุรกิจใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุน Government Cloud สร้างความมั่นใจปลอดภัยยอดเยี่ยม พร้อมขยายระบบรองรับการใช้งานเต็มรูปแบบ


1 มีนาคม 2560
1488

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการฯ  เป็นตัวแทนของ EGA ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระบบการจัดทำและส่งมอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email ร่วมกับ นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร และ นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 30 ล้านบาท สามารถจัดทำและส่งมอบใบกำกับภาษีผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ณ อาคารเดอะไนน์ พระราม9 กรุงเทพมหานคร

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1265642796838692

————————————
ข่าวประชาสัมพันธ์

EGA จับมือ สรรพากร และ ETDA เปลี่ยนระบบการชำระเงินเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หนุนภาคธุรกิจใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุน Government Cloud สร้างความมั่นใจปลอดภัยยอดเยี่ยม พร้อมขยายระบบรองรับการใช้งานเต็มรูปแบบ
    

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) เปิดเผยว่า EGA ได้ร่วมมือกับกรมสรรพากร และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA จัดทำโครงการ e-Tax Invoice by Email เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี จัดทำและส่งมอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการประทับรับรองเวลา (Time Stamp) เพื่อยืนยันการมีอยู่จริงของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ณ เวลาที่ประทับรับรอง
    

“โครงการ e-Tax Invoice by Email เป็นระบบที่มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่ประสงค์จัดทำและส่งมอบใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการจัดทำและส่งเอกสารได้อย่างมั่นใจ ภายใต้ระบบที่มีความปลอดภัย ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมมีความคล่องตัวในการทำธุรกิจยุคดิจิทัลมากขึ้นสอดคล้องกับแนวคิดไทยแลนด์ 4.0” ดร.ศักดิ์กล่าว
    

ทั้งนี้ EGA เข้ามาสนับสนุนและให้บริการ Government Cloud (G-Cloud) ซึ่งเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานเครื่องแม่ข่ายเสมือนที่ใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งที่มีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรของระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเครือข่าย Government Information Network (GIN) ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติคความเร็วสูงที่มีความปลอดภัยเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการจัดเก็บข้อมูลและสำรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการในระบบ e-Tax Invoice by Email ได้อย่างมั่นใจ
    

ระบบ e-Tax Invoice by Email ถือเป็นการทำงานระหว่างส่วนราชการในลักษณะการให้บริการแบบ Online Service แก่ประชาชนและภาคธุรกิจให้เกิดงานบริการที่มีคุณภาพได้อย่างครบวงจรเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืน และคาดว่าระบบนี้จะมีปริมาณการใช้งานที่ขยายเติบโตมากขึ้น และจะเป็นการใช้งานออนไลน์ทั้งระบบที่มีขนาดใหญ่มาก ดังนั้นทาง EGA จึงได้เตรียมการทั้งเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยและการที่ทำให้สาธารณูปโภคทางด้านไอทีทั้งหมดสามารถขยายตัวรองรับปริมาณการใช้งานขนาดใหญ่ หรือ scalable เอาไว้แล้ว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ e-Tax Invoice by Email ได้ที่ https://etax.teda.th/index.php#

เอกสารแนบ

1

img_16fda7b65a1950f75c6268ae727da679

0 ครั้ง
2

img_d27333b4bf53c36597d397558871bace

0 ครั้ง
3

img_99076815fce11a34f742cf278e1e8d10

0 ครั้ง
4

img_dca0c8d8de5ba3f6f6dd56e50362bf43

0 ครั้ง
5

img_ba63916b80aac69eeacc44d3009b6227

0 ครั้ง
6

img_74a41715e5b0583211b6219fda47867e

0 ครั้ง
7

img_b3f867feed7d7f17f13e0284537342b6

0 ครั้ง
8

img_6355b4f38e198dd704027f4173c5818a

0 ครั้ง
9

img_e34f9be8cb85c92f1d5eee5d88375ca1

0 ครั้ง
10

img_db91fa9d8a52718b58efdac972b66f32

0 ครั้ง
11

img_7f6f2f18fa2abf5e49daaa376ce8b5a1

0 ครั้ง