รัฐมนตรีดีอี เร่งตรวจเยี่ยม อีจีเอ พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย


29 December 2559
1160

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกระทรวงดีอี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งประชุมหารือโครงการสำคัญของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) และมอบนโยบายการดำเนินงานแก่คณะผู้บริหารอีจีเอ โดยมี ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงาน และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ พร้อมรายงานสรุปภารกิจองค์กรและผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ  ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 18 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ 

ทั้งนี้รัฐมนตรีดีอี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการสาธิตการใช้งานโครงการบริการต่างๆ ของ อีจีเอ อาทิ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 5 ปี, GIN, Government Cloud Service, Applications G-Chat, G-News, สุขพอที่พ่อสอน, Government Access Channel ตู้บริการอเนกประสงค์ของรัฐ Government Smart Kiosk เป็นต้น