ธพว. จับมือ อีจีเอ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยการใช้ระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Could Service)


20 December 2559
849
ป้ายกำกับ : EGA cloud ธพว. SMEs