ธพว. จับมือ อีจีเอ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยการใช้ระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Could Service)


20 ธันวาคม 2559
838
ป้ายกำกับ : SMEs EGA cloud ธพว.