วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เข้าเยี่ยมชมดูงาน EGA


22 พฤศจิกายน 2559
503

คณะนักศึกษาและอาจารย์จาก คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จำนวน 35 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมและดูงานที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ณ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ซอยรางน้ำ ในหัวข้อ G-SaaS: Government Software as a Service และ Consulting Service โดยมีคุณพรเทพ กิตติพัฒนไพบูลย์ ผู้จัดการส่วนสนับสนุนบริการ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้กับคณะนักศึกษา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1175840812485558