สัมมนา การประยุกต์ใช้ G-Chat เพื่อยกระดับการทำงานสู่รัฐบาลดิจิทัล


3 November 2559
1353

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ได้จัดงานสัมมนา "การประยุกต์ใช้ G-Chat เพื่อยกระดับการทำงานสู่รัฐบาลดิจิทัล"  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการใช้งานระบบการสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ (G-Chat) และเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและความลับทางราชการภายในหน่วยงานภาครัฐซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนาในการนำความรู้ที่ได้กลับไปช่วยในการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลอย่างมั่งคง ยั่งยืน และเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต 

โดยในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  และการบรรยายหัวข้อ “G-Chat: ระบบการสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ…ทุกที่ ทุกเวลา”โดย    นายพรเทพ กิตติพัฒนไพบูลย์ ผู้จัดการส่วนสนับสนุนบริการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และ การเสวนาหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ G-Chat เพื่อยกระดับการทำงานสู่รัฐบาลดิจิทัล” โดย นายรังสฤษฎ์ จิตดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย คุณจาตุรนต์ สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการกองสนับสนุนกลยุทธ์และเทคโนโลยีด้านการบินสายปฏิบัติการ (OV-S) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และคุณประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1153237241412582