สัมมนากลุ่มผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล “แอปพลิเคชัน G-News โฉมใหม่ตามนโยบายรัฐบาล”


24 September 2559
955

สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดการสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูลแอปพลิเคชัน G-News version 2  โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนบริการภาครัฐสู่ประชาชนด้วย G-News” และนายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวรายงานความเป็นมาของ G-News โฉมใหม่ตามนโยบายรัฐบาล


ซึ่งภายในงานเป็นการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุ่มผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูลแอปพลิเคชัน G-News จากกระทรวงและกรมต่างๆ ทั้งในด้านการจัดทำเนื้อหา แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข่าว รวมถึงการจัดทำหัวข้อข่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน เมื่อ วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1115350288534611