สภากาชาดไทย เยี่ยมชมเทคโนโลยีสารสนเทศ EGA


25 August 2559
690

นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสภากาชาดไทย จำนวน 30 คน นำโดย นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ที่เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการ และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ” เรื่อง “e-Government by EGA” ซึ่งมีการบรรยายเกี่ยวกับ บทบาท ภารกิจ การให้บริการ รวมถึงแผนการดำเนินงาน ของ EGA และเรื่อง “Security Trend 2016 และการรับมือซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ่” และ “การใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอย่างปลอดภัย” นอกจากนี้ได้นำคณะดังกล่าวเยี่ยมชมและแนะนำบริการ Government Kiosk หรือตู้บริการเอนกประสงค์ของรัฐ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 18 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักและวิธีปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1091145294288444