สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เยี่ยมชมเทคโนโลยีสารสนเทศ EGA


11 August 2559
1250

นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและข้าราชการ จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)จำนวน 35 ท่าน นำโดย นายอานัติ วิเศษรจนา รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ที่เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการภาครัฐ” เรื่อง “e-Government by EGA” ซึ่งมีการบรรยายเกี่ยวกับ บทบาท ภารกิจ การให้บริการ รวมถึงแผนการดำเนินงาน ของ EGA เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 18 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1080152505387723