กระทรวงไอซีที ปลื้ม UN ยกอันดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ไทยขึ้นถึง 25 อันดับในรอบ 2 ปี


8 August 2559
2021

ผลการจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Government Development Index (EGDI) โดยองค์กรสหประชาชาติ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของไทยอยู่ที่ 77 ดีขึ้น 25 อันดับ ส่วนผลการจัดอันดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ครั้งล่าสุดประจำปี พ.ศ. 2559 (Waseda-IAC international e-Government ranking) ซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยวาเซดะ ร่วมกับ องค์กรวิชาชีพทางด้านผู้บริหารด้านสารสนเทศ (Chief Information Officer – CIO) ประเทศไทยขึ้นมาอยู่อันดับที่ 21 จาก 22 ยืนที่สองของอาเซียน ชี้ผลจากทุกหน่วยงานภาครัฐร่วมมือกันพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เชื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมและการตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ จะยกอันดับไทยดีขึ้นอีกในปีต่อไป

อ่านรายละเอียดที่     ข่าวประชาสัมพันธ์ UN ยกอันดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ไทยขึ้นถึง 25 อันดับ

รายงานฉบับเต็ม     UN-e-Government-Surveys 2016

เอกสารแนบ

1

UN UNPAN96407

349 ครั้ง
2

Press Release Ranking 2016 -4 Aug 2016

342 ครั้ง