อบรมหลักสูตร การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture EA for e-Government Exchange Program: eGExp


8 August 2559
1177

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture” (EA for e-Government Exchange Program: eGExp) ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในภาพรวมทุกมิติตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ให้เกียรติเป็นประธานเปิดหลักสูตร และมีนางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1077862768950030